Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 26 din 23.mai.1995
Monitorul Oficial, Partea I 105 30.mai.1995
Intrare în vigoare la 30.mai.1995
privind înfiinţarea contului 50BBX99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti"

   1. Începând cu data prezentei circulare, în evidenţa contabilă a Băncii Naţionale a României - Direcţia plăţi şi decontări bancare, Serviciul conturi curente societăţi bancare - se deschide, fiecărei societăţi bancare, contul 50BBX99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti".
   2. Contul 50BBX99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" se creditează prin debitarea contului curent 50BBX99.01, cu notă contabilă, întocmită în baza unei ordonanţe judecătoreşti de înfiinţare a unei popriri, comunicată oficial Direcţiei plăţi şi decontări bancare de către Direcţia juridică a Băncii Naţionale a României.
   3. Contul 50BBX99.10 "Disponibilităţi blocate de instanţele judecătoreşti" se debitează, cu notă contabilă, prin creditarea contului indicat în sentinţa judecătorească definitivă, comunicată oficial Direcţiei plăţi şi decontări bancare de către Direcţia juridică a Băncii Naţionale a României.
   4. Evidenţa sumelor blocate în contul 50BBX99.10 se ţine de către Direcţia plăţi şi decontări bancare, Serviciul conturi curente societăţi bancare, pe dosare de poprire.
   Transferul unei sume blocate privind un anumit dosar de poprire se poate efectua numai pe baza sentinţei definitive, pronunţată de instanţa judecătorească în respectivul dosar.
   5. Societăţile bancare nu pot utiliza sumele blocate în contul 50BBX99.10.
   6. Sumele blocate în contul 50BBX99.10 nu se iau în calculul rezervelor minime obligatorii şi nu sunt purtătoare de dobândă.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 23 mai 1995.
   Nr. 26.