Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 10 din 5.mai.2022
Monitorul Oficial, Partea I 474 12.mai.2022
Intrare în vigoare la 12.mai.2022
Circulara nr. 10/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 16 mai 2022 Banca Naţională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce.

Art. 2. -

Caracteristicile monedei sunt următoarele:

Metal Argint
Valoare nominală 10 lei
Titlu 999‰
Formă rotundă
Diametru 37 mm
Greutate 31,103 g
Cant zimţat
Calitate proof

Aversul monedei redă o imagine parţială a mănăstirii Putna şi portretul domnitorului Ştefan cel Mare, suprapuse peste un text extras din lucrarea lui Ion Neculce "O samă de cuvinte", inscripţia în arc de cerc "ROMANIA", stema României, valoarea nominală "10 LEI" şi anul de emisiune "2022". Reversul monedei prezintă o mână scriind cu pana, un fragment din textul original al lucrării "O samă de cuvinte" şi inscripţiile "350 DE ANI DE LA NASTERE" şi "ION NECULCE".

Art. 3. -

Monedele din argint, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de certificate de autenticitate ale emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Naţionale a României şi casierului central, redactate în limbile română, engleză şi franceză.

Art. 4. -

Monedele din argint cu tema 350 de ani de la naşterea lui Ion Neculce au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. -

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede din argint se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.