Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 8 din 14.apr.2022
Monitorul Oficial, Partea I 372 14.apr.2022
Intrare în vigoare la 14.apr.2022
Circulara nr. 8/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2022

În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15-17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:

Începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2022, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,22% pe an.