Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 6 din 14.mar.2022
Monitorul Oficial, Partea I 276 22.mar.2022
Intrare în vigoare la 22.mar.2022
Circulara nr. 6/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2022

 În baza dispoziţiilor art. 5 şi ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, 
    în aplicarea prevederilor art. 15-17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României h o t ă r ă ş t e:
 
    Începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2022, rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,14% pe an.
 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 14 martie 2022. 
    Nr. 6.