Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 66 din 24.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 211 3.mar.2022
Intrare în vigoare la 3.mar.2022
Ordinul nr. 66/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii VISION LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii VISION LEASING IFN - S.A., formulată prin scrisorile înregistrate la Banca Naţională a României cu nr. VI/1.613 din 3.02.2022, respectiv nr. VI/1.989 din 10.02.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
 
   Articol unic. -   Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare, ţinut de către Banca Naţională a României, a Societăţii VISION LEASING IFN - S.A., cu sediul în Sibiu, Calea Poplăcii nr. 104, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/310/2008, cod unic de înregistrare 23349965, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-33-110241/9.09.2008, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 februarie 2022. 
    Nr. 66.