Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 42 din 11.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 166 18.feb.2022
Intrare în vigoare la 18.feb.2022
Ordinul nr. 42/2022 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii RD Leasing IFN - S.A.

Având în vedere finalizarea procesului de fuziune dintre societatea BNP Paribas Leasing Solutions IFN - S.A. (în calitate de societate absorbantă) şi societatea RD Leasing IFN - S.A. (în calitate de societate absorbită), comunicată prin Scrisoarea nr. 105.735 din 6.01.2022, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 50 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
 
   Articol unic. -   Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, respectiv, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, ţinute de către Banca Naţională a României, a Societăţii RD Leasing IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, şoseaua Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, clădirea C, etajul 5, sectorul 2, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. J40/16760/2008, cod unic de înregistrare 24542203, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-41-110253/27.01.2009 şi, respectiv, în Registrul special cu nr. RS-PJR-41-110068/09.08.2011, la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare".

 

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 11 februarie 2022. 
    Nr. 42.