Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 4 din 9.feb.2022
Monitorul Oficial, Partea I 134 9.feb.2022
Intrare în vigoare la 9.feb.2022
Circulara nr. 4/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale Hotărârii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 9 februarie 2022,
 
    Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:
 
    Începând cu data de 10 februarie 2022, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,50% pe an.
 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 9 februarie 2022. 
    Nr. 4.