Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 26.noi.2021
Monitorul Oficial, Partea I 1174 13.dec.2021
Intrare în vigoare la 1.ian.2022
Ordinul nr. 7/2021 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi ale art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), ale art. 269 alin. (1) şi ale art. 275-280 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/8/2021 privind amortizorul de capital pentru alte instituţii de importanţă sistemică din România, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.
 
   Art. 1. -   Instituţiile de credit autorizate în România şi care au fost identificate la nivel naţional ca fiind "alte instituţii de importanţă sistemică" (O-SII), pe baza datelor raportate pentru 30 iunie 2021, sunt următoarele: Banca Transilvania - S.A., Banca Comercială Română - S.A., UniCredit Bank - S.A., BRD - Groupe Societe Generale - S.A., Raiffeisen Bank - S.A., CEC Bank - S.A., Alpha Bank România - S.A., OTP Bank România - S.A., Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. 
   Art. 2. -   Începând cu 1 ianuarie 2022, următoarele instituţii de credit autorizate în România şi identificate ca fiind alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII) menţin, la nivel consolidat, respectiv pe baza situaţiei consolidate întocmite în scop prudenţial, în conformitate cu prevederile art. 311 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, un amortizor O-SII, determinat pe baza valorii totale a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, astfel: 
   a) Banca Transilvania - S.A. menţine un amortizor O-SII de 2% din valoarea totală a expunerii la risc; 
   b) Banca Comercială Română - S.A., UniCredit Bank - S.A. şi BRD - Groupe Societe Generale - S.A. menţin un amortizor O-SII de 1,5% din valoarea totală a expunerii la risc; 
   c) Raiffeisen Bank - S.A. menţine un amortizor O-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc; 
   d) OTP Bank România - S.A. şi Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. menţin un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc. 
   Art. 3. -   Începând cu 1 ianuarie 2022, CEC Bank - S.A. şi Alpha Bank România - S.A. menţin, la nivel individual, un amortizor O-SII de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   Art. 4. -   Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022, dată la care se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2020 privind amortizorul aferent instituţiilor de credit autorizate în România şi identificate drept alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1222 din 14 decembrie 2020. 
   Art. 5. -   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 26 noiembrie 2021. 
    Nr. 7.