Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 8 din 22.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 27 11.ian.2021
Intrare în vigoare la 11.ian.2021
Ordinul nr. 8/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, şi Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

 Având în vedere prevederile art. 59 alin. (1) şi ale art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - Anexa 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 şi 896 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
   Art. II. - Anexa 2 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 şi 897 bis din 15 noiembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei nr. 2 la prezentul ordin.
   Art. III. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
   *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis.

   Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de raportare 30 iunie 2021 situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, respectiv raportărilor periodice.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 22 decembrie 2020.
    Nr. 8.