Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1109 din 24.sep.2019
Monitorul Oficial, Partea I 815 8.oct.2019
Intrare în vigoare la 8.oct.2019
Ordinul nr. 1109/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A., formulată de către lichidatorul judiciar INSOLVENŢA SM SPRL prin Scrisoarea nr. 3.638 din 14.08.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederii Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii BEST-CAR LEASING IFN - S.A., cu sediul în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr. 104, judeţul Sibiu, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J32/114/2005, cod unic de înregistrare 17166360, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare sub nr. RG-PJR-33-110047, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 septembrie 2019.
    Nr. 1.109.