Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 960 din 12.sep.2019
Monitorul Oficial, Partea I 776 25.sep.2019
Intrare în vigoare la 25.sep.2019
Ordinul nr. 960/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii BT DIRECT IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general şi Registrul special Instituţii Financiare Nebancare, formulată de către Societatea BT DIRECT IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 87 din 2.08.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi a prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general şi, respectiv, din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii BT DIRECT IFN - S.A., cu sediul în str. Constantin Brâncuşi nr. 74-76, etajul 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J12/43/2003, cod unic de înregistrare 15124244, înscrisă în Registrul general cu nr. RG-PJR-13-110071 şi, respectiv, în Registrul special cu nr. RS-PJR-13-110074 Instituţii Financiare Nebancare, la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 960.