Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 928 din 6.sep.2019
Monitorul Oficial, Partea I 756 17.sep.2019
Intrare în vigoare la 17.sep.2019
Ordinul nr. 928/2019 privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A.

Având în vedere solicitarea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A., formulată de domnul Rusu Gheorghe în calitate de administrator şi, totodată, preşedinte al Consiliului de administraţie al Societăţii MADO LEASING IFN - S.A. prin Scrisoarea nr. 3 din 1.08.2019, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 28 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 1 coroborat cu pct. 1 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Articol unic. - Se dispune publicarea efectuării radierii din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii MADO LEASING IFN - S.A., cu sediul în localitatea Oarda, municipiul Alba Iulia, Str. Biruinţei nr. 46, judeţul Alba, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J01/169/1996, cod unic de înregistrare 8299146, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-01-080128/08.07.2017, la secţiunea h) "Leasing financiar".
   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 6 septembrie 2019.
    Nr. 928.