Act legislativ


 


Parlamentul României
Hotărâre nr. 42 din 24.mai.2017
Monitorul Oficial, Partea I 391 24.mai.2017
Intrare în vigoare la 24.mai.2017
Hotărârea nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României

 În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2) - (5) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,
    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - Se numeşte domnul Nicolăescu Gheorghe-Eugen în funcţia de membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României, pe locul devenit vacant prin demisie, pentru durata rămasă a mandatului început la data de 11 octombrie 2014, potrivit Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 24 mai 2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
PETRU-GABRIEL VLASE
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
IULIAN-CLAUDIU MANDA

    Bucureşti, 24 mai 2017.
    Nr. 42.