Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 12 din 24.dec.2015
Monitorul Oficial, Partea I 980 30.dec.2015
Intrare în vigoare la 30.dec.2015
Ordinul nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital

    Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 77 alin. (1), art. 101, art. 1261 şi ale art. 384 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255-290, art. 664, 665 şi ale art. 682 alin. (1) şi (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară nr. 1/2015 privind implementarea amortizoarelor de capital în România,
    în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2018, amortizorul de conservare a capitalului pentru instituţiile de credit se stabileşte:
   a) la un nivel egal cu 0,625% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, în perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016;
   b) la un nivel egal cu 1,25% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;
   c) la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor la risc calculată conform art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.
   Art. 2. - Începând cu 1 ianuarie 2016, rata amortizorului anticiclic de capital pentru instituţiile de credit care deţin expuneri din credite în România este de 0% din valoarea totală a expunerii la risc prevăzută la art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   
p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

    Bucureşti, 24 decembrie 2015.
    Nr. 12.