Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 1 din 20.ian.2015
Monitorul Oficial, Partea I 98 6.feb.2015
Intrare în vigoare la 6.feb.2015
Regulamentul nr. 1/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică

    Având în vedere:
   - prevederile art. 19, art. 24 şi art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
   - prevederile art. 17, art. 23 şi art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 107 alin. (1) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
   - La articolul 15 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(2) Solicitanţii care nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la alin. (1) din prezentul articol trebuie să transmită documentele şi informaţiile indicate de Banca Naţională a României potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data comunicării deficienţelor constatate.
    (3) Informaţiile şi documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt prezentate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii.
    (4) În cazul în care solicitanţii nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (2) din prezentul articol ori informaţiile şi documentele transmise potrivit alin. (2) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 26. alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, începe să curgă de la data expirării termenului maxim prevăzut la alin. (2) din prezentul articol."
   Art. II. - (1) Cererile de autorizare şi documentaţia aferentă, depuse la Banca Naţională a României în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul cărora solicitanţilor le-a fost comunicat, potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, că nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi retrase şi prezentate din nou de titulari după înlăturarea deficienţelor constatate şi comunicate de Banca Naţională a României.
   (2) Dacă cererile şi documentaţia nu sunt retrase, solicitanţii trebuie să transmită documentele şi informaţiile indicate de Banca Naţională a României potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
   (3) Informaţiile şi documentele solicitate potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt prezentate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii.
   (4) În cazul în care solicitanţii nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (2) din prezentul articol ori informaţiile şi documentele transmise potrivit alin. (2) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 21/2009, cu modificările şi completările ulterioare, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 26 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare. În această situaţie, termenul prevăzut la art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începe să curgă de la data expirării termenului maxim prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.
   Art. III. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 18 iulie 2011, se completează după cum urmează:
   - La articolul 15 se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(2) Solicitanţii care nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la alin. (1) din prezentul articol trebuie să transmită documentele şi informaţiile indicate de Banca Naţională a României potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data comunicării deficienţelor constatate.
    (3) Informaţiile şi documentele indicate de Banca Naţională a României potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, care sunt prezentate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii.
    (4) În cazul în care solicitanţii nu îndeplinesc obligaţia de la alin. (2) din prezentul articol ori informaţiile şi documentele transmise potrivit alin. (2) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 25 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare. În această situaţie, termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, începe să curgă de la data expirării termenului maxim prevăzut la alin. (2) din prezentul articol."
   Art. IV. - (1) Cererile de autorizare şi documentaţia aferentă, depuse la Banca Naţională a României în baza Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, şi nesoluţionate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în cazul cărora solicitanţilor le-a fost comunicat, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, că nu îndeplinesc cerinţa prevăzută la art. 15 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică, pot fi retrase şi prezentate din nou de titulari după înlăturarea deficienţelor constatate şi comunicate de Banca Naţională a României.
   (2) Dacă cererile şi documentaţia nu sunt retrase, solicitanţii trebuie să transmită documentele şi informaţiile indicate de Banca Naţională a României potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
   (3) Informaţiile şi documentele solicitate potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, care sunt prezentate după expirarea termenului prevăzut la alin. (2) din prezentul articol nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de autorizare şi se restituie titularului cererii.
   (4) În cazul în care solicitanţii nu îndeplinesc obligaţia prevăzută la alin. (2) din prezentul articol ori informaţiile şi documentele transmise potrivit alin. (2) nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 8/2011, devin incidente prevederile referitoare la respingerea cererii de autorizare potrivit art. 25 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare. În această situaţie, termenul prevăzut la art. 24 alin. (1) din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare, începe să curgă de la data expirării termenului maxim prevăzut la alin. (2) din prezentul articol.
   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 20 ianuarie 2015.
    Nr. 1.