Act legislativ


 


Parlamentul României
Hotărâre nr. 27 din 16.iun.2014
Monitorul Oficial, Partea I 443 17.iun.2014
Intrare în vigoare la 11.oct.2014
Hotărârea nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României

    În temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 32 alin. (1), ale art. 33 alin. (2) - (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

    Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se numesc în Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, cu nominalizarea conducerii executive a acesteia, pentru o perioadă de 5 ani, membrii prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 11 octombrie 2014.

    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 16 iunie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 16 iunie 2014.
    Nr. 27.

   ANEXĂ

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României

   1. Isărescu Mugurel Constantin - preşedinte al Consiliului de administraţie şi guvernator al Băncii Naţionale a României
   2. Georgescu Florin - vicepreşedinte al Consiliului de administraţie şi prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   3. Olteanu Bogdan - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   4. Voinea Liviu - membru al Consiliului de administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României
   5. Dinu Marin - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   6. Dăianu Daniel - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   7. Gherghina Gheorghe - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   8. Nagy Agnes - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României
   9. Stoenescu Virgiliu-Jorj - membru al Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României