Act legislativ


 


Guvernul României
Hotărâre nr. 594 din 4.iun.2008
Monitorul Oficial, Partea I 444 13.iun.2008
Intrare în vigoare la 14.iun.2008
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data prevăzută la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism.
    *
    Prin regulamentul prevăzut la art. 1 sunt transpuse prevederile art. 6, 7, art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (1), alin. (5) teza a doua şi alin. (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), (3), (4) şi (5), art. 12, art. 13 alin. (2), (3) şi (4), art. 15 alin. (2) şi (3), art. 16 alin. (1), art. 18, art. 19, art. 30 lit. a) şi b), art. 31 alin. (1) şi (2) şi ale art. 32 din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor şi al finanţării terorismului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 309 din 25 noiembrie 2005, şi ale art. 3 alin. (3) din Directiva 2006/70/CE a Comisiei Europene din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia "persoanelor expuse politic" şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clientela, precum şi de exonerare pe motivul unei activităţi financiare desfăşurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 4 august 2006.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                        Contrasemnează:
───────────────
p. Ministrul justiţiei,
Theodor Cătălin Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
Departamentul pentru Afaceri Europene,
Adrian Ciocănea,
secretar de stat
p. Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
comerţ, turism şi profesii liberale,
Ştefan Imre,
secretar de stat
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
    Bucureşti, 4 iunie 2008.
    Nr. 594.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENT
de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea
unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism