Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 7 din 4.feb.2014
Monitorul Oficial, Partea I 90 5.feb.2014
Intrare în vigoare la 5.feb.2014
Circulara nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din data de 4 februarie 2014,

    Banca Naţională a României h o t ă r ă ş t e:

    Începând cu data de 5 februarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,50% pe an.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 4 februarie 2014.
    Nr. 7.