Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 24.dec.2013
Monitorul Oficial, Partea I 11 8.ian.2014
Intrare în vigoare la 8.ian.2014
Regulamentul nr. 8/2013 pentru abrogarea art. 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului

    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. 1. - Articolul 4 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2012 privind comisioanele practicate de Banca Naţională a României pentru efectuarea operaţiunilor de eliberare şi primire de numerar în relaţia cu instituţiile de credit şi Trezoreria Statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 23 mai 2012, se abrogă.
   Art. 2. - Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 24 decembrie 2013.
    Nr. 8.