Act legislativ


 


Guvernul României
Ordonanţă de urgenţă nr. 123 din 27.dec.2011
Monitorul Oficial, Partea I 934 29.dec.2011
Intrare în vigoare la 29.dec.2011
pentru acceptarea majorării cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional

    Majorarea cotelor ţărilor membre ale Fondul Monetar Internaţional (FMI) este prevăzută prin Rezoluţia Consiliului guvernatorilor FMI nr. 66-2 din 15 decembrie 2010 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului executiv, votată favorabil de România. Termenul de notificare a acceptării de către ţările membre a majorării cotelor este 31 decembrie 2011. Nerespectarea termenului poate avea consecinţe semnificative în plan economic pentru statul român, întrucât: (i) ar limita nivelul accesului la resursele FMI, valoarea potenţială a unui eventual împrumut de la FMI fiind condiţionată de nivelul cotei de participare; (ii) s-ar pierde posibilitatea de a reduce costurile României cu dobânda pentru sumele împrumutate de la FMI; (iii) ar determina o erodare semnificativă a puterii de vot a României, cu implicaţii negative în ceea ce priveşte poziţia sa de reprezentare în cadrul FMI.
    Având în vedere necesitatea respectării termenului privind comunicarea de către statele membre a notificării privind acceptarea majorării cotelor lor la FMI şi, luând în considerare faptul că acest element constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată din motivele enumerate mai sus,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

   Art. 1. (1) Se acceptă majorarea cotei de participare a României la Fondul Monetar Internaţional de la 1.030,2 milioane DST la 1.811,4 milioane DST, aşa cum este prevăzut în anexa I la Rezoluţia nr. 66-2 din 15 decembrie 2010, adoptată la Washington de Consiliul guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional, privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor şi reforma Consiliului executiv.
   (2) Diferenţa de 781,2 milioane DST va fi vărsată astfel:
   a) 195,3 milioane DST, reprezentând 25% din majorare, în DST sau valută liber convertibilă, pe seama unei trageri speciale de la Fondul Monetar Internaţional, nerambursabilă şi nepurtătoare de dobândă;
   b) 585,9 milioane DST, reprezentând 75% din majorare, în lei, în contul nr. 1 al Fondului Monetar Internaţional de la Banca Naţională a României.
   Art. 2. Echivalentul în lei al tragerii speciale de 195,3 milioane DST de la Fondul Monetar Internaţional şi, respectiv, al părţii din majorarea de cotă de 75% - care se varsă în lei, calculat la cursul leu/DST valabil pentru tranzacţiile cu Fondul Monetar Internaţional la data efectuării plăţii, se va reflecta în gestiunea Băncii Naţionale a României în anul în care se face plata.
   Art. 3. Banca Naţională a României este însărcinată cu ducerea la îndeplinire a prezentei ordonanţe de urgenţă, după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în paragraful 5 din Rezoluţia Consiliului guvernatorilor Fondului Monetar Internaţional nr. 66-2 din 15 decembrie 2010.

   
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu
    Bucureşti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 123.