Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 637 din 15.iun.2011
Monitorul Oficial, Partea I 443 15.iun.2011
Intrare în vigoare la 4.iul.2011
Ordin nr. 637/2011 pentru desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 404 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se desemnează ca sisteme intrând sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare:
   a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea şi în administrarea Băncii Naţionale a României;
   b) sistemul TARGET2-România, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea şi în administrarea Băncii Naţionale a României;
   c) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări -- TRANSFOND - S.A.;
   d) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea şi în administrarea Băncii Naţionale a României;
   e) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Depozitarul Central" S.A.;
   f) sistemul de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Casa Română de Compensaţie" - S.A. Sibiu;
   g) sistemul de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A;
   h) sistemul DSClear, sistem de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Depozitarul Sibex" S.A.
   Art. 2. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 4 iulie 2011.
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 34/2008 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 25 ianuarie 2008, cu completările ulterioare.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
    Bucureşti, 15 iunie 2011.
    Nr. 637.