Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 2.iul.2010
Monitorul Oficial, Partea I 12.iul.2010
Intrare în vigoare la 12.iul.2010
pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007

    Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) şi ale art. 72 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Articol unic. - Regulamentul nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul terţ de origine şi verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:
   1. Titlul va avea următorul cuprins:

    "REGULAMENT
privind verificarea echivalenţei supravegherii exercitate de
autorităţile competente din state terţe cu cea guvernată de
principiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu
modificările şi completările ulterioare"

   2. Litera a) a articolului 1 şi alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.
   3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

    "CAPITOLUL II
Verificarea echivalenţei supravegherii exercitate
de autorităţile competente din state terţe"

   4. Articolele 3-8 se abrogă.
   5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "Art. 12. - Banca Naţională a României efectuează verificările prevăzute la art. 9 pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile competente din statele terţe, prin completarea chestionarului publicat pe site-ul Băncii Naţionale a României la secţiunea Legislaţie/Legislaţie financiar-bancară/Instituţii de credit, aplicabil la momentul solicitării."

    Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 2 iulie 2010.
    Nr. 8.