Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 340 din 13.apr.2010
Monitorul Oficial, Partea I 22.apr.2010
Intrare în vigoare la 22.apr.2010
privind modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate

    Având în vedere prevederile art. 18 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, şi ale art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor, precum şi avizul Consiliului interinstituţional,
    în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Modelul unitar de raportare a fondurilor şi resurselor economice blocate prevăzut la art. 9 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale de blocare a fondurilor este prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 16 iunie 2010.

    Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 13 aprilie 2010.
    Nr. 340.

   ANEXĂ
 
    FORMULAR*)
pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a
operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în
aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 217/2009
    ___________
   *) Completarea rubricilor se face după caz.

   CAPITOLUL I
  Informaţii generale de identificare a entităţii raportoare

   I.1. Informaţii generale
   
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii ........................................................................│Numărul de înregistrare la emitent .......................│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tipul entităţii raportoare ........................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Actul normativ prin care s-a instituit sancţiunea .................................................................................................│
│...................................................................................................................................................│
│...................................................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   I.2. Entitate raportoare
    Date de identificare:
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea .........................................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare ......................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de ordine în registrul comerţului .........................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul unic de înregistrare (CUI) ..................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Sediul social:
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Judeţul .............................................................................│Localitatea ............................................ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┬────────────────────────────────────────────┤
│Strada ..............................................................................│Nr. ............│Sectorul .............................. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
    Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea .........................................................................................................................................│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Judeţul ......................................................│Localitatea ........................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL II
  Date de identificare ale persoanelor desemnate

   II.1. Persoană juridică
    Date de identificare:
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ........................................................................................................................................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare ..................................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de ordine în Registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ...................................................... │
│.................................................................................................................................................. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul unic de înregistrare (CUI) ................................................................................................................. │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ţara ....................................................................│Localitatea ............................................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Sediul social:
   
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Ţara ............................................│Judeţul ...................................│Localitatea ........................................ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Strada ..........................................│Nr. .......................................│Sectorul ........................................... │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘
    Date de identificare ale reprezentantului legal:
   
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele .........................................................................│Prenumele ...................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ...............................................│Seria ....................................│Nr. ................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┴───────────────────────┤
│Emis la data de ................................................................│Autoritatea emitentă ........................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal .......................................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.2. Persoană fizică
    Date de identificare:
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele ......................................................................│Prenumele ...........................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Data naşterii ...............................................................│Locul naşterii ......................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cetăţenia ...................................................................│Rezident/Nerezident .................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ............................................│Seria ........................................│Nr. ..................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤
│Emis la data de .............................................................│Autoritatea emitentă ................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal ............................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Domiciliul sau reşedinţa:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Ţara .....................................................│Judeţul .........................................│Localitatea ......................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Strada ...................................................│Nr. .............................................│Sectorul ............................ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL III
  Informaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul contractului/tranzacţiei ....................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare şi data încheierii contractului/tranzacţiei ...............................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Părţile contractului/tranzacţiei ..................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totală a contractului/tranzacţiei (în cifre şi litere) ...................................................................................│
│...................................................................................................................................................│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valabilitatea contractului ........................................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL IV
  Informaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul conturilor .....................................................│Nr. total conturi ..........................................................│
│......................................................................│ │
│......................................................................│ │
│......................................................................│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Detalii despre conturi şi subconturi:
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Conturi .......................................................................................................................................... │
│.................................................................................................................................................. │
│.................................................................................................................................................. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Subconturi ....................................................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valute ........................................................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL V
  Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul
tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. II

   V.1. Persoană juridică
    Date de identificare:
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea ....................................................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare .................................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numărul de ordine în registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor ..................................................... │
│................................................................................................................................................. │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul unic de înregistrare (CUI) ................................................................................................................ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Sediul:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Ţara .................................................│Judeţul ........................................│Localitatea ............................ │
├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│Strada ...............................................│Nr. ............................................│Sectorul ............................... │
└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   V.2. Persoană fizică
    Date de identificare:
   
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Numele .........................................................│Prenumele ..................................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate ...............................│Seria ....................................│Nr. doc. ........................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│Emis la data de ................................................│Autoritatea emitentă .......................................................... │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Codul numeric personal ......................................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Domiciliul:
   
┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Ţara .....................................│Judeţul .................................│Localitatea ............................................... │
├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Strada ...................................│Nr. .....................................│Sectorul .................................................. │
└──────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL VI
  Informaţii privind bunurile care fac obiectul raportării
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul de legătură ................................................................................................................................ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valoarea totală a bunurilor ...................................................................................................................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Valuta ........................................................................................................................................... │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL VII
  Descrierea circumstanţelor relevante
   
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea oricăror circumstanţe relevante ........................................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   CAPITOLUL VIII
  Semnături
   
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Semnătură autorizată │
│ ...................................................... │
│ (numele, prenumele şi funcţia) │
│ Ştampila │
│ .......................... │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Întocmit │
│ ...................................................................... │
│ (numele, prenumele şi telefonul) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Notă privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009
   1. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, se face după caz.
   2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.
   3. La cap. VI:
   a) prin bun se înţelege orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009;
   b) la rubrica "tipul de legătură" se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării.
   4. La cap. VIII, prin sintagma semnătură autorizată se înţelege semnătura persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii.