Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 34 din 17.ian.2008
Monitorul Oficial, Partea I 61 25.ian.2008
Intrare în vigoare la 25.ian.2008
privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare

   Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 404 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, şi ale art. 13 din Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare,
   în temeiul art. 35 alin. (3) din Legea nr. 312/2004,

   guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se desemnează ca sisteme intrând sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare:
   a) sistemul ReGIS, sistem cu decontare pe bază brută în timp real, aflat în proprietatea şi în administrarea Băncii Naţionale a României;
   b) sistemul SENT, sistem care asigură compensarea fondurilor, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND - S.A.;
   c) sistemul SaFIR, sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea şi în administrarea Băncii Naţionale a României;
   d) sistemul RoClear, sistem de compensare-decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Depozitarul Central" - S.A;
   e) sistemul de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Casa Română de Compensaţie" - S.A. Sibiu;
   f) sistemul de compensare-decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, aflat în proprietatea şi în administrarea Societăţii Comerciale "Casa de Compensare Bucureşti" - S.A.
   Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 459/2007 privind desemnarea sistemelor care intră sub incidenţa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 10 iulie 2007.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 17 ianuarie 2008.
   Nr. 34.