Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 10 din 9.dec.2003
Monitorul Oficial, Partea I 896 15.dec.2003
Intrare în vigoare la 15.dec.2003
privind perioada maximă de întrerupere a funcţionării sistemului de plăţi şi decontări şi a pieţelor monetară şi valutară

   În temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
   în vederea desfăşurării normale a activităţii economice, în perioada în care Guvernul României declară zile nelucrătoare,

   Banca Naţională a României emite prezentele norme.

   Articol unic. - Funcţionarea sistemului de plăţi şi decontări operat de Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TransFonD - S.A., precum şi a pieţelor monetară şi valutară nu va putea fi întreruptă mai mult de 4 zile calendaristice consecutive, perioadă care include sărbătorile legale şi/sau repausul săptămânal.

   p. GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
Emil Iota Ghizari

   Bucureşti, 9 decembrie 2003.
   Nr. 10.