Act legislativ


 


Ministerul Finanţelor Publice
Ordin nr. 1840 din 10.dec.2004
Monitorul Oficial, Partea I 1247 23.dec.2004
Intrare în vigoare la 23.dec.2004
pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

   Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi ale art. 38 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
   în temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

   ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

   Art. 1. - Se aprobă Precizările referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Precizările prevăzute la art. 1 se aplică de către persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor de credit şi a unităţilor Trezoreriei Statului.
   Art. 3. - Direcţia de reglementări contabile şi Direcţia generală a contabilităţii publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

   Bucureşti, 10 decembrie 2004.
   Nr. 1.840.

   ANEXĂ
 
   PRECIZĂRI
referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale