Zilele Culturale ale BNR 2013 - Cuvânt de deschidere al guvernatorului BNR, Mugur Isărescu

Lansare carte: ”Diavolul în istorie - comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX” de Vladimir Tismăneanu


Doamnelor şi Domnilor

Distinsă asistenţă

Participăm în această seară, în cadrul programului „Zilele Culturale ale Băncii Naţionale a României – 2013”, la un eveniment special: dezbaterea ocazionată de apariţia cărţii Domnului Vladimir Tismăneanu „Diavolul în istorie – comunism, fascism şi câteva lecţii ale secolului XX”.

Sunt onorat să vă spun bine aţi venit la Banca Naţională. Vă mulţumesc pentru prezenţa Dumneavoastră, într-un număr atât de mare, la această dezbatere despre care sunt convins că va fi de excepţie.

Pe autorul incitantei lucrări, ce a ocazionat întâlnirea noastră, Domnul Vladimir Tismăneanu, nu e nevoie să-l prezint eu. Este un intelectual public cunoscut în România şi cunoscut în toată lumea. Despre cărţile Domniei-Sale au fost publicate importante studii, au apărut cronici în mari ziare şi reviste din lumea largă, au fost organizate dezbateri în universităţi şi în cercuri culturale din America şi din Europa.

Nici despre noua carte a Domniei-Sale nu voi vorbi eu. A avut amabilitatea să prezinte cartea un intelectual de marcă – Domnul Horia-Roman Patapievici. Îi mulţumesc, de asemenea.

În final, însuşi autorul va vorbi despre propria-i carte, despre acordurile demersului Domniei Sale, intelectual şi moral în care istoria studiată şi istoria trăită se împletesc fericit.

În ceea ce mă priveşte, revenindu-mi plăcuta misiune, în calitatea mea de gazdă a acestei reuniuni, să deschid dezbaterea pe marginea cărţii Domnului Vladimir Tismăneanu, vă rog să-mi îngăduiţi să vă spun câteva cuvinte despre perseverenta preocupare a Băncii Naționale de a consolida vocația și tradiția unor astfel de întâlniri. Vă mărturisesc că nu e vorba de un hobby. Nu dăm curs unei simple pasiuni pe care noi, cei de la Banca Naţională, o avem şi care ne îndeamnă să organizăm, asociate cu dezbateri economice, evenimente culturale, să discutăm despre cărţi pe care le socotim valoroase. Explicaţia e cu totul alta. Şi anume, că dăm curs îndeplinirii unei obligaţii legale. Pentru că Băncii Centrale, instituţie fundamentală a statului, legea îi cere să se ocupe şi de educarea bancară a publicului… iar educarea bancară nu este posibilă decât într-un mediu în care se dezvoltă cultura banilor, a creditelor, a dobânzilor, a stabilităţii financiare. Cultură care, la rândul ei, nu se poate împlini decât într-un climat prielnic culturii generale, artelor, literelor, istoriei, arhitecturii.

Reuniunea din această seară nu e nici prima, nici ultima cu tematică culturală. Ea se înscrie într-o serie lungă de astfel de reuniuni, de întâlniri cu scriitori, cu critici, cu istorici sau cu personalităţi care au trăit istoria.

Aşa se explică preocuparea noastră de a aduce în dezbatere și a dezvolta, aici, în Sala „Mitiţă Constantinescu”, mari teme, fapte și idei care, prin valoarea lor, interesează societatea românească. Şi de a stimula schimburi de opinii, de informații, de a comenta cărți, autori, căutând explicații, soluții practice sau notaţii teoretice, deschizând astfel orizonturi de înțelegere și încurajatoare perspective nu numai financiare, ci şi politice, sociale, morale. De a aduce față în față puncte de vedere adesea diferite; și de a găsi poziții comune, sănătoase. La urma urmei, într-o societate ca a noastră, ce are nevoie ca de aer de clarificări şi de evadare din confuzii, astfel de dezbateri nu sunt doar necesare, sunt obligatorii.

Tema cărţii domnului Tismăneanu fiind generoasă, cu siguranță, ar putea – alături de alte lucrări dedicate antitezei comunism-fascism, fenomene ce au dominat secolul XX, şi lecţiilor acestui secol – să genereze nu numai comentarii şi dezbateri, poate chiar controverse dar şi un mai atent interes pentru ce i s-a întâmplat lumii, continentului european şi ce i s-a întâmplat ţării noastre în veacul de care nu de multă vreme ne-am despărţit.

Nu știu pe ce palier al evocărilor Domnului Tismăneanu se va opri Domnul Patapievici. Sau ce semnificații ale cărții va extrage, la ce aspecte se va referi, din fluviul de evenimente, de interpretări și analize, traversând granițe și decenii, pe care cartea îl pune în lumină. Sau la ce evocări se va opri însuşi autorul, legate de aceste fenomene care au întunecat secolul XX. Vom avea însă şansa unui regal.

Voi încheia cu asigurarea că acest gen de dezbatere, care – aşa cum am amintit deja – nu e prima, nu va fi nici ultima. Banca Naţională va încuraja şi de aici înainte susţinerea valorilor naţionale şi universale, care să genereze mari idei.

Şi vă încurajez totodată, pe toţi, să citiţi cartea Domnului Tismăneanu. Vă asigur că merită.


6 noiembrie 2013