Tratamentul specific al expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare


Pct. 26-31 din Anexa IX Partea 4 a Directivei Europene 2006/48/CE specifică abordarea pentru securitizările care conţin o clauză de rambursare anticipată declanşată de un nivel al marjei nete sau de o limită cantitativă, alta decât marja netă. Aceste prevederi ale Directivei au fost transpuse în Regulamentul BNR/CNVM nr. 21/26/2006 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al poziţiilor din securitizare.

Potrivit art. 53 al Regulamentului, în cazul securitizărilor care conţin o clauză de rambursare anticipată a expunerilor de tip retail, care nu sunt angajate ferm şi pot fi revocate necondiţionat, fără notificare prealabilă, în situaţia în care rambursarea anticipată este declanşată de scăderea nivelului marjei nete sub un nivel de referinţă, instituţia de credit trebuie să compare marja netă medie pe 3 luni cu nivelul marjei nete de la care ea trebuie să renunţe la respectiva marjă. În cazul în care securitizarea nu prevede obligaţia de a renunţa la marja netă, nivelul limită se consideră a fi cu 4.5 puncte procentuale mai mare decât nivelul marjei nete care declanşează rambursarea anticipată.

Potrivit art. 55 al Regulamentului, în cazul securitizărilor care conţin o clauză de rambursare anticipată a expunerilor de tip retail, care nu sunt angajate ferm şi pot fi revocate necondiţionat, fără notificare prealabilă, în situaţia în care rambursarea anticipată este declanşată de o limită cantitativă referitoare la un element, altul decât marja medie pe trei luni, Banca Naţională a României poate aplica un tratament asemănător celui prevăzut la art. 53.

Potrivit art. 56 al Regulamentului, în cazul în care pentru o anumită securitizare Banca Naţională a României intenţionează să aplice un tratament în conformitate cu art. 55, aceasta trebuie să informeze în prealabil autorităţile competente relevante din toate celelalte state membre. Înainte ca un astfel de tratament să devină parte a politicii generale a Băncii Naţionale a României, aceasta trebuie să consulte autorităţile competente din toate celelalte state membre şi să ţină cont de opiniile exprimate de acestea.

Opiniile exprimate în urma unei astfel de consultări şi tratamentul aplicat sunt făcute publice de către Banca Naţională a României.

Pentru o sinteză a tratamentului specific al operaţiunilor de securitizare supuse unor clauze de rambursare anticipată a se vedea tabelul de corespondenţă pe pagina CEBS .