Sucursala Regională BNR Dolj

Scurtă prezentare a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea


La 17/29 aprilie 1880, în „Monitorul Oficial” era publicată Legea pentru înființarea unei bănci de scompt și circulațiune, actul de naștere al Băncii Naționale a României. Conform legii constitutive, sediul central al BNR era la București, în teritoriu fiind prevăzută înființarea a patru sucursale la Iași, Galați, Brăila și Craiova.

Sucursala Regională Dolj și-a început activitatea în martie 1881, în strada Sfinții Arhangheli (actualmente Frații Buzești), într-un imobil închiriat, dotat din timp cu mobilierul și seifurile necesare desfășurării operațiunilor bancare.


După un început dificil, care a fost determinat de scăderea producției agricole, precum și de secătuirea resurselor locale, ca urmare a efortului uman și material excepțional depus pentru susținerea Războiului de Independență din anii 1877-1878, activitatea desfășurată la Sucursala Regională Dolj a fost sub așteptări în primul an, urmând ca din 1882 să devină profitabilă. Treptat, volumul de operațiuni efectuate la sediul BNR din Craiova a început să crească din ce în ce mai mult, această evoluție fiind mai cu seamă rezultatul atractivității creditelor ieftine pentru economia locală, iar orașul s-a transformat într-unul dintre cele mai importante centre economice și comerciale din Vechiul Regat.

La doi ani după înființarea băncii de emisiune, la nivelul conducerii instituției s-a decis începerea unui amplu program de construire a unor sedii proprii, atât la nivel central, cât și la nivelul sucursalelor. La Craiova, terenul pentru ridicarea propriului local, situat la intersecția străzilor Unirii și Liceului, în „inima comercială” a orașului, în mahalaua Sfânta Troiţă, a fost cumpărat în vara anului 1885 de la moștenitorii boierului Barbu Isvoranu.


Lucrările de construcție au început în 1887 și au fost finalizate către sfârșitul anului 1888. Acest moment este imortalizat chiar în nucleul central al clădirii, pe peretele din antetezaur, unde se află o placă inscripționată cu data de „3 august 1887”, scrisă cu cifre romane. Sediul sucursalei a fost construit de antreprenorii craioveni Domenico Costa și Dimitrie Nedelcu, cel din urmă fiind unul dintre cei mai importanți constructori din Craiova în acea perioadă. Din punct de vedere arhitectural, clădirea se remarcă prin elementele de decorație exterioară specifice stilului neoclasic al epocii lui Carol I.


La 20 octombrie 1888, arhitectul - inginer Nicolae Cerkez anunța în fața Consiliului de administrație al BNR că imobilul de la Craiova era terminat și preconiza mutarea în scurt timp a funcționarilor Băncii. Acest moment a fost anunțat public cu prilejul Adunării generale a acționarilor BNR din 7/19 februarie 1889, în cadrul căreia s-a menționat că „administrațiunea Sucursalei Craiova s-a mutat […] în localul construit pentru dânsa”.

Până la Primul Război Mondial, clădirea sucursalei nu a suferit intervenții importante, ci doar amenajări interioare, lucrări de reparații, de refacere a pavajului, igienizări și introducerea luminii electrice (în 1900) și a sistemului de încălzire centrală, ca urmare a beneficiilor aduse de revoluția industrială. Între anii 1930-1931, au fost executate lucrări de consolidare a fațadei principale a clădirii, cu o atenție deosebită și grijă față de detaliile de arhitectură neoclasică, prin intermediul cărora a fost accentuată monumentalitatea edificiului. Clădirea a fost supusă unor noi lucrări în anii 1956 și 1957. Interiorul sediului este organizat funcțional în jurul unui hol central, situat în axul intrării principale, această alcătuire fiind o caracteristică a clădirilor bancare de la sfârșitul secolului al XIX-lea.


Cu două excepții, în Primul Război Mondial, când sucursala a fost evacuată mai întâi la București și apoi la Iași, și în al Doilea Război Mondial, când a fost evacuată la București, activitatea Sucursalei Craiova s-a desfășurat fără întrerupere în același sediu, readus la strălucirea de odinioară și redat patrimoniului arhitectural al orașului în urma lucrărilor de restaurare desfășurate între anii 2015 și 2018.