Simpozionul de istorie bancară Cristian Popişteanu

Ediţia a XX-a, 25 aprilie 2012, Bucureşti


Deschiderea simpozionului

Sesiune de comunicări - moderator Cristian Păunescu

 • Partea I
  • Cadrul internaţional al crizei economice. Personaje cheie. Lecţii pentru criza actuală, Valentin Lazea, economist şef BNR
  • Criza economică din România în relaţie cu criza economică mondială, prof.univ. dr. Victor Axenciuc, membru de onoare al Academiei Române
  • România în vâltoarea Marii Crize, prof. univ. dr. Nicolae Păun, Univ. Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
 • Partea a II-a
  • Crizele economice din România: 1929-1933 şi 2008-?. Privire comparativă, prof. univ. dr. Gheorghe Iacob, prorector Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
  • Consilieri străini la Banca Naţională a României, Cristian Păunescu, consilier al guvernatorului BNR
  • Banca Naţională a României în anii Marii Crize Economice, dr. Brânduşa Costache, şef serviciu BNR, dr. Nadia Manea, expert BNR

Premiile Fundaţiei Culturale Magazin Istoric

 • Revista Magazin Istoric - 45 de ani în slujba istoriei, Mihaela Tone, consilier BNR
 • Decernarea premiilor anuale ale Fundaţiei Culturale Magazin Istoric pentru cele mai importante contribuţii ale cercetării istorice pe anul 2011