Simpozionul anual de istorie şi civilizaţie bancară Cristian Popişteanu

Ediția a XXVIII-a, 8 octombrie 2020Banca Națională a României a organizat joi, 8 octombrie 2020, a XXVIII-a ediție a Simpozionului anual de istorie şi civilizație bancară „Cristian Popișteanu”, sub egida aniversării a 140 de ani de la înființarea instituției. Ediția din acest an a avut ca temă „Un secol de la unificarea monetară”, proces în care Banca Națională a României a îndeplinit un rol major, alături de Ministerul de Finanțe și de autoritățile locale.

Unificarea monetară a avut loc în anii 1920 și 1921, reprezentând o etapă fundamentală în desăvârșirea Unirii de la 1918 și în integrarea economică a noilor teritorii în Regatul României. Banca Națională a contribuit la procesul de înlocuire a celor patru însemne monetare străine care circulau pe teritoriul României (coroanele austro-ungare, leii de război emiși de Banca Generală Română, rublele Romanov și Lwow) cu moneda națională, leul, atât prin achitarea costurilor, de peste 7 miliarde de lei, prin împrumuturile acordate statului, cât și prin implicarea funcționarilor săi, care au fost prezenți în centrele de preschimbare a valutelor străine.

Evenimentul a beneficiat de prezența unor personalități din mediul științific, precum și a unor specialiști din domeniul bancar și cultural, care au avut câteva intervenții valoroase în legătură cu tema ediției din acest an. În prima parte a simpozionului moderat de Cristian Păunescu, consilier al Guvernatorului BNR, discuțiile au vizat explicarea realității monetare din România întregită după Unirea de la 1918.

 

Au susținut prezentări:

  • Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, Românii și eficiența lor economică redusă, discurs citit de către Dorin Matei, redactor-șef al Revistei „Magazin istoric”;
  • Nadia Manea, expert principal, BNR, Rolul Băncii Naționale a României în realizarea unificării monetare (1920-1921). Aceasta a explicat mecanismul care a stat la baza implicării Băncii Naționale în operațiunea de retragere a monedelor străine și a evidențiat rolul important avut în coordonarea acesteia de guvernatorul Ioan Bibicescu, amintind că banca centrală s-a manifestat atunci ca autoritate monetară unică și ca intermediar între economia națională și statul român.

În a doua parte a evenimentului, a fost prezentat volumul în limba engleză The Romanian National Bank Treasure Taken to Moscow and Never Returned, de Cristian Păunescu (Editura Oscar Print, 2020). Ediția cuprinde traducerea protocoalelor româno-ruse și a altor documente de primă importanță din Arhiva BNR, propunându-și să răspândească pe plan internațional adevărul istoric cu privire la garanțiile date României în 1916 și 1917 pentru adăpostirea tezaurului de aur al Băncii Naționale.

Au vorbit despre carte și despre relațiile româno-sovietice în contextul evacuării Tezaurului BNR la Moscova:

  • Dorin Matei, redactor-șef al Revistei „Magazin istoric”;
  • Prof. dr. Vasile Buga, diplomat și istoric;
  • Prof. dr. Ilie Schipor, ministru consilier la Ambasada României în Federația Rusă în perioada 2009-2019.

Lucrările simpozionului au fost transmise în direct pe canalul de YouTube, precum și pe rețeaua socială Twitter.