Semnalarea încălcărilor Legii nr.129 din 2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului


Dacă:

  • ești o persoană din cadrul instituțiilor supravegheate de BNR (actual sau fost angajat, colaborator, administrator, acționar etc)
  • ai/ai avut atribuții în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului,
  • ai constatat anumite aspecte care îți dau motive să crezi că entitatea încalcă prevederile legale aferente domeniului

Atunci te încurajăm să semnalezi acest fapt Băncii Naționale a României!

Ai la dispoziție 3 canale pe care poți depune o sesizare:

Este (și) în interesul tău

pentru ca deficiențele să fie identificate și remediate rapid și pentru a evita astfel producerea unor evenimente ce ar putea avea consecințe grave pentru entitatea în cadrul căreia lucrezi.

Identitatea ta va fi protejată.

BNR a creat mecanisme de protejare a persoanelor raportoare, prin proceduri de procesare a semnalărilor care să garanteze confidențialitatea. O descriere detaliata a măsurilor și condițiilor oferite se regăsește aici.

Ce anume poți semnala:

Orice acte sau omisiuni care reprezintă/conduc la nerespectarea cerințelor/obligațiilor prevăzute de cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului sau normele și procedurile prin care sunt implementate acestea, ori contravin obiectului sau scopului dispozițiilor menționate.

Nu fac obiectul prezentului canal de semnalare și vor fi clasate toate semnalările transmise prin intermediul acestuia privind alte aspecte decât cele precizate mai sus (cum ar fi petițiile, litigiile de muncă, relațiile dintre clienți și instituții financiare, aspecte de protecție a consumatorului, fiscale etc.).

Informații utile oportun a fi incluse în cadrul semnalării:

  • numele entității vizate, eventual detalii privind sucursala, agenția, departamentul;
  • tipul încălcării, orice date și informații legate de aceasta, precizări care să releve - UNDE, CÂND, CUM, precum și orice documente suport ce pot fi aduse în sprijinul afirmațiilor;
  • identitatea dumneavoastră – deși nu este obligatorie, ajută atât la prioritizarea semnalării, cât și pentru oferirea protecției față de eventualele represalii din partea angajatorului. Oferirea unei adrese sau persoane de contact poate ajuta chiar și în cazul în care nu vă dezvăluiți identitatea, dacă sunt necesare clarificări suplimentare;
  • poziția și vechimea dumneavoastră în cadrul entității;
  • dacă ați încercat să raportați problema intern și dacă au existat repercusiuni în ceea ce vă privește, dacă au fost întreprinse acțiuni subsecvente.

Semnalările anonime, care prin conținut, limbajul utilizat și detaliile oferite sunt de natură să ofere convingerea că persoana în cauză îndeplinește atribuții legate de domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului într-o entitate supravegheată de BNR pot face obiectul analizei, dacă cuprind suficiente date și documente pentru a justifica acțiuni subsecvente. În acest caz nu mai sunt aplicabile prevederile referitoare la persoana care a făcut raportarea.

Instituțiile aflate sub supravegherea BNR au obligația legală de a crea canale de raportare internă pentru astfel de semnalări. Vă încurajăm să le utilizați mai întâi pe acelea, cu excepția situației în care considerați că raportarea internă v-ar periclita în orice mod sau dacă ați raportat intern dar nu s-au luat măsurile corespunzătoare.