Să vorbim despre bani şi bănci

Proiect dedicat elevilor din învăţământul preuniversitar


Să vorbim despre bani şi bănci

Inițiat în anul 2011, SVBB este un proiect derulat în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, având ca obiectiv promovarea educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar, gimnazial și liceal, prin formarea unui „vocabular” minimal şi înţelegerea unor noţiuni de bază legate de sectorul financiar – bancar. Prin familiarizarea elevilor cu noţiuni economice şi financiar - bancare de bază, se urmăreşte şi formarea unor abilităţi şi deprinderi legate de economisire, credit, bugetul familiei/bugetul personal, investiţii etc. Nu în ultimul rând se doreşte sporirea gradului de înţelegere al elevilor cu privire la rolul şi activitatea băncii centrale, precum şi la aspectele legate de Zona Euro.


2023

Programul a continuat pe formatul și coordonatele deja implementate, a beneficiat de colaborarea cu Inspectoratele Școlare și a constat, în principal, în organizarea de întâlniri și prezentări pentru elevi din școli și licee din mediile urban și rural, susținute de lectori din cadrul Direcției muzeu și educație financiară – Serviciul educație financiară și din sucursalele și agențiile BNR, pe teme de interes din domeniul economico-financiar.

Concursul național de educație financiar - bancară ,,Eugeniu Carada"

În perioada 09 martie - 12 mai 2023, Banca Națională a Romaniei a organizat Concursul național de educație financiar - bancară ,,Eugeniu Carada", destinat elevilor de liceu din clasa a XI-a, în parteneriat cu Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, cu sprijinul Ministerului Educației.

Concursul a fost inclus, începând cu anul școlar 2022-2023, în Lista competițiilor naționale pe discipline școlare, sportive și proiecte educative, la care participă elevi români, la secțiunea Competiții naționale fără finanțare din partea Ministerului Educației.

Obiectivele acestui proiect au în vedere: creșterea gradului de întelegere a unor noțiuni și procese economice precum: piața monetară, piața valutară, Uniunea Europeană – mecanisme de integrare economică; pregătirea elevilor din învățământul liceal pentru asumarea, în cunoștință de cauză, a calității de consumatori ai produselor și serviciilor financiar-bancare; creșterea nivelului de cunoaștere a drepturilor și obligațiilor pe care le au pentru a fi pregătiți să acționeze responsabil atunci când își gestionează propriile finanțe.

Concursul s-a desfășurat în trei etape, primele două în format online, iar cea de-a treia etapă a avut loc la Unitatea de perfecționare profesională și activități sociale a BNR de la Cumpătu – Sinaia.

Finala concursului s-a desfășurat pe o perioadă de două zile, prima zi fiind de mentorat, coordonat de reprezentanții BNR, în decursul căreia elevii au pregătit câte un proiect. În cea de-a doua zi, cei 10 finaliști și-au susținut în mod individual proiectele în fața unei comisii de evaluare. Elevii clasați pe primele 3 locuri au obținut premii oferite de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar ceilalți participanți la etapa finală au primit mențiuni care au constat în materiale promoționale oferite de Banca Națională a României.

Tabăra urbană de educație financiară

Banca Națională a României (BNR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Ministerul Finanțelor (MF) și Asociația Română a Băncilor (ARB) au organizat, în perioada iunie - august 2023, a cincea ediție a proiectului „Tabăra urbană de educație financiară” dedicată elevilor din clasele a VI-a și a VII-a.

Proiectul a fost derulat anul acesta pe parcursul a 16 sesiuni, cu durata de o săptămână fiecare, în spații puse la dispoziție de Banca Națională a României. Au participat elevi din București, Pitești, Constanța, Târgu Jiu, Buzău, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Craiova, Suceava, Iași și Târgu Mureș.

În cele cinci zile ale taberei, specialiști din cadrul BNR, ASF, MF și ARB au prezentat și explicat noțiuni și concepte financiare, invitați fiind și reprezentanți ai Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare. Fiecare dintre grupurile de elevi a beneficiat de informații utile, cu scopul de a dezvolta obiceiuri sănătoase privind modul de gestionare a banilor și abilități de a face alegeri corecte și informate pentru a-și îmbunătăți situația financiară.

În cadrul programului „Tabăra urbană de educație financiară", în perioada 28 august – 1 septembrie, a fost organizată, pentru al doilea an consecutiv, o sesiune dedicată copiilor din medii defavorizate. Aceasta s-a derulat la Unitatea de perfecționare profesională și activități sociale a BNR de la Cumpătu – Sinaia, unde cunoștințele și informațiile financiare au fost asimilate la nivel optim într-o atmosferă plăcută.

↑ sus

2022

În cadrul acestui program dedicat mediului preuniversitar, lectorii BNR au interacționat cu numeroși elevi din unități de învățământ - școli primare, gimnaziale și licee din București și din întreaga țară, atât din mediul urban, cât și din cel rural, pe teme de interes din domeniul economico-financiar.

Proiectul internațional Global Money Week, a cărui temă în anul 2022 a fost “Build your future, be smart about money” (Construiește-ți viitorul, fii înțelept cu banii tăi), s-a desfășurat în perioada 21-27 martie, cu participarea a peste 20.000 de elevi din 186 de unități de învățământ (ciclurile primar, gimnazial și liceal).

În cursul anului 2022 a început amenajarea unui spaţiu destinat activităţilor de educaţie financiară într-una dintre alveolele Muzeului BNR. Acest spațiu va fi utilizat de lectorii Serviciului educație financiară în cadrul unor întâlniri cu elevi, studenți dar și cu alte categorii de public. Programarea prezentărilor de educație financiară, care se vor desfășura la sediul central, pentru grupurile de elevi, se va putea face prin completarea unui formular dedicat pe website-ul BNR.

Acest proiect se înscrie într-un demers mai larg al instituției, de integrare a patrimoniului arhitectural și muzeal al băncii centrale în proiectele de educație financiară.

Tabăra urbană de educație financiară

Ajuns în anul 2022 la a patra ediție, proiectul se desfășoară în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Educației, Ministerul Finanțelor și Asociația Română a Băncilor.

În premieră, activitățile taberei au fost organizate nu doar în București, ci și în sediile sucursalelor regionale Timiș, Cluj, Dolj, Iași și Constanța. Tot în cadrul acestui proiect a fost organizată o acțiune dedicată copiilor din medii defavorizate, la UPPAS Cumpătu - Sinaia.

Pe parcursul celor 5 zile ale taberei, fiecare dintre grupurile de elevi a beneficiat de informații utile, din partea lectorilor din cadrul BNR și reprezentanților instituțiilor partenere, pentru a dezvolta obiceiuri sănătoase privind gestionarea banilor și a putea lua decizii financiare responsabile pe termen lung.

Metodologia de predare utilizată în cadrul Taberei Urbane de Educație Financiară este una non-formală denumită edutainment (education through entertainment), activitățile derulate bazându-se pe o tehnică de predare multi-senzorială care determină o învățare accelerată, copiii fiind în permanență implicați în procesul de educație. Jocurile și activitățile sunt utilizate pentru a demonstra concepte importante, astfel încât copiii să învețe și să se distreze în același timp.

↑ sus

2021

În cadrul proiectului „Să vorbim despre bani și bănci” dedicat mediului preuniversitar, lectorii BNR au interacționat cu un număr de aproximativ 78.000 de elevi din 600 de unități de învățământ - școli primare, gimnaziale și licee din București și din întreaga țară, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Prezentările de educație financiară au fost desfășurate preponderent online și în mare măsură sub formă interactivă – filme educaționale, dezbateri, quiz-uri, fișe de lucru, mici istorioare.

Banca Națională a României, împreună cu instituțiile partenere din cadrul Protocolului național de colaborare în domeniul educației financiare, a obținut acreditarea singurului curs integral "Educație economico-financiară pentru profesori", care are ca grup țintă personalul didactic din învățământul gimnazial care predă disciplina "Educație socială" elevilor de clasa a VIII-a. Începând cu anul de studiu 2020-2021, educația financiară a devenit materie obligatorie pentru elevii clasei a VIII-a, fiind cuprinsă în disciplina "Educație socială".

Institutul Bancar Român (IBR), mandatat și sprijinit de Banca Națională a României, este furnizorul cursului gratuit acreditat de Ministerul Educației, pe o perioadă de 4 ani, prin Ordinul 3559/2021 privind acreditarea programelor de formare continuă.

BNR a derulat și în anul 2021 proiectul educațional internațional al OECD - Global Money Week, în săptămâna 22-26 martie 2021. Pe parcursul a 5 zile consecutive, mesajul BNR a ajuns la peste 15.800 de elevi din 194 de unități de învățământ și 650 de clase din ciclurile primar, gimnazial și liceal.

↑ sus

2020

Pe fondul pandemiei COVID-19, activitătile planificate în cadrul proiectului ”Să vorbim despre bani și bănci” au fost reconfigurate, acestea fiind desfăsurate preponderent la distanță, în sistem online.

În anul 2020, un număr de 26.011 persoane (elevi și cadre didactice) s-au aflat în interacțiune nemijlocită cu specialiștii băncii centrale. Lectori din cadrul Serviciului de educție financiară, și din rețeaua teritorială a BNR, au lucrat în parteneriat cu inspectoratele școlare, pentru ca un număr cât mai ridicat de elevi să beneficieze de informații utile, în ciuda dificultăților inerente ale comunicării prin sistemele digitale. Printre subiectele abordate s-au numărat: economisirea, cererea și oferta, depozitul bancar, inflația, elementele de siguranță a banilor, istoria banilor etc.

↑ sus

2019

Proiectul „Să vorbim despre bani și bănci” a continuat și în anul 2019 activitățile de sprijinire a educației financiare în învățământul preuniversitar. În baza Protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naționale, au fost organizate și derulate activități la nivel central și local, de către reprezentanții BNR din centrală și rețeaua teritorială. Și în acest an principala preocupare a fost interacțiunea directă cu tinerii și copiii aflați în zone din mediul rural.

Activitățile desfășurate la sediile BNR și a unităților de învățământ au constat în expuneri și proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, explicarea unor noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), precum și în vizionarea unor filme educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora. De asemenea au fost organizate vizite la Muzeul BNR, Muzeul Tezaurului BNR de la Mănăstirea Tismana, Monetăria Statului, Centrul de procesare al Sucursalei Regionale București, precum și la sediile teritoriale ale BNR.

Au fost susținute conferințe la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Hârlău, la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, Agenția BNR Argeș și la Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, pe teme legate de economie și economisire, dezechilibre macroeconomice și limitele activității băncii centrale.

La toate activitățile derulate în anul 2019 au participat direct peste 47.850 de elevi din aproape toate județele țării, din care 23760 de elevi din mediul rural., o frecvență crescută fiind observată în perioada derulării proiectelor Școala altfel și Global Money Week.

↑ sus

2018

BNR a continuat în anul 2018 activitățile de sprijinire a educației financiare în învățământul preuniversitar, în baza Protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Un element de specificitate al acestui proiect a continuat să fie interacțiunea directă cu tinerii și copiii aflați în zone din mediul rural.

Proiectul „Să vorbim despre bani și bănci” a angrenat peste 38 000 de elevi, care au intrat în contact cu reprezentanții sucursalelor și agențiilor BNR din teritoriu.

Activitățile s-au desfășurat la sediile BNR sau ale unităților de învățământ și au constat în expuneri și proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, explicarea unor noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), precum și în vizionarea unor filme educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora. De asemenea au fost organizate vizite la Muzeul BNR, Muzeul Tezaurului BNR de la Mănăstirea Tismana, Monetăria Statului, Centrul de procesare al Sucursalei Regionale București, precum și la sediile teritoriale ale BNR.

O parte din aceste întâlniri au fost organizate și desfășurate în cadrul proiectelor „Școala altfel” și Global Money Week. Doar în cadrul proiectului „Școala altfel”, organizat la nivel central și regional, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, au participat aproximativ 1 240 de elevi.

În data de 16 martie 2018 s-a derulat, în parteneriat cu organizația Child and Youth Finance International, conferința cu tema “Incluziunea financiară - de la vorbe la fapte”, în cadrul proiectului internațional „Global Money Week”. Pe parcursul Săptămânii Mondiale a Banilor, sucursalele și agenţiile BNR au organizat activităţi educaţionale destinate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar.Peste 8700 de elevidin 136 de școli din întreaga țară, s-au aflat în dialog direct cu reprezentanții BNR.

↑ sus

2017

BNR a continuat în anul 2017 activitățile de sprijinire a educației financiare în învățământul preuniversitar, în baza Protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Un element de specificitate este reprezentat de eforturile de a interacționa în mod direct cu tinerii și copiii aflați în cele mai îndepărtate și inaccesibile zone din mediul rural.

Activitățile specifice ale acestui proiect (expuneri și proiecții video) s-au desfășurat la sediile agențiilor și sucursalelor BNR sau ale unităților de învățământ, fiind abordate teme referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora. De asemenea, participanții au beneficiat de vizite la Muzeul BNR, Muzeul Tezaurului BNR de la Mănăstirea Tismana, Monetăria Statului și Centrul de procesare al Sucursalei Regionale București.

Programele „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun” și „Săptămâna mondială a banilor” (Global Money Week) au reprezentat oportunități din punct de vedere al anvergurii activităților desfășurate la nivel central și regional, în cooperare cu Ministerul Educației Naționale și Child and Youth Finance International.

Pe tot parcursul anului 2017, la activitățile proiectului ”Să vorbim despre bani și bănci” au participat peste 36.700 de elevi.

Ca o recunoaștere internațională a calității activităților de educație financiară desfășurate pe tot parcursul anului 2016, România, reprezentată de Banca Națională a României, Ministerul Educației Naționale și Autoritatea de Supraveghere Financiară, a primit la Berlin trofeul „Global Inclusion Award 2017”, în cadrul unui eveniment organizat, în luna mai 2017, de Child and Youth Finance International și președinția germană a G-20.

↑ sus

2016

BNR a continuat în anul 2016 activitățile de sprijinire a educației financiare, în baza Protocolului de colaborare cu Ministerul Educației Naționale.

Activitățile derulate în cadrul proiectului „Să vorbim despre bani și bănci” s-au adresat unui număr de peste 37.000 de elevi şi cadre didactice, din unităţi de învăţământ din întreaga ţară. Similar anilor anteriori, participanții au beneficiat de materiale educaționale şi de informare referitoare la activitățile specifice băncii centrale, precum și la noțiuni fundamentale din domeniul financiar-bancar.

Activitățile s-au desfășurat la sediile BNR sau ale unităților de învățământ și au constat în expuneri și proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, explicarea unor noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), precum și în vizionarea unor filme educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora.

Activitățile educaționale s-au derulat pe tot parcursul anului, cu intensificarea acestora în „Săptămâna globală a banilor” (în parteneriat cu organizația Child and Youth Finance International) și „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. Cele două programe au atras peste 20.500 de participanți din ciclul primar, gimnazial și liceal, un număr dublu față de anul anterior, o mare parte dintre aceștia provenind din mediul rural. Activităţile, organizate în principal de sucursalele şi agenţiile BNR, au avut loc în teritoriu și au constat în expuneri și proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, explicarea unor noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), precum și în vizionarea unor filme educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora.

În premieră, echipe mixte formate din reprezentanţi ai Asociaţiei Analiştilor Financiari Certificaţi din România (CFA Society Romania) și ai BNR au susţinut prezentări pe teme financiar-bancare de actualitate, în unități de învățământ din zonele limitrofe Capitalei. În același timp, au continuat vizitele la sediul central, sucursalele și agențiile teritoriale ale BNR, inclusiv la centrele de procesare a banilor și la colecțiile permanente ale Muzeului BNR. Toți participanții și au exprimat interesul pentru continuarea acestor inițiative.

↑ sus

2015

În cadrul activității de comunicare externă destinate educației financiare, sub egida proiectului „Să vorbim despre bani şi bănci”, în perioada martie – decembrie 2015 s-au derulat o serie de activități educaționale destinate elevilor atat din ciclul primar, gimnazial dar și liceal, la care au participat aproximativ 22.000 de elevi, din aproximativ 450 unități de învățământ din țară, inclusiv din mediul rural. Activitățile au avut loc în baza Protocolului semnat cu Ministerul Educației Naționale, cu sprijinul inspectoratelor școlare județene și al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Activitățile educaționale s-au desfășurat în două etape, respectiv prima etapă în perioada martie – aprilie 2015 (9-17 martie 2015 în cadrul programului internațional „Global Money Week” și 6-10 aprilie 2015, în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”) cu participarea a peste 10.500 de elevi din aproximativ 270 unități de învățământ, și cea de-a doua etapă în perioada noiembrie – decembrie 2015 cu participarea a 11.374 de elevi din aproximativ 180 unități de învățământ.

Activitățile s-au desfășurat la sediile BNR sau ale unităților de învățământ și au constat în expuneri și proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei naționale, explicarea unor noțiuni de bază economico-financiare (credit, depozit, inflație), precum și în vizionarea unor filme educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație și elementele de siguranță ale acestora.

Atât la nivel central, cât şi la nivelul reţelei teritoriale, au avut loc vizite la sediul central al BNR dar și la sediul sucursalelor şi agenţiilor BNR ale grupurilor de elevi însoţiţi de cadre didactice din ciclul primar și gimnazial. Cu această ocazie participanţilor le-au fost oferite cărţi de specialitate, broşuri şi pliante de prezentare, precum şi alte materiale de informare cu privire la istoria şi activitatea instituţiei dar și materiale puse la dispoziție de Comisia Europeană referitoare la elemente de siguranta ale bancnotelor euro si alte brosuri informative.

↑ sus

2014

Activităţile derulate pe parcursul anului 2014 au fost realizate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene din ţară.

 • 10-17 martie: Săptămâna mondială a banilor
  • Elevii şi cadrele didactice din Bucureşti au vizitat sediul central al BNR, Muzeul BNR și R.A. Monetăria Statului
   • 13 martie - Conferința Internațională „Educaţia Financiară: investiţie în viitorul societăţii!”
   • 13 martie - Spectacolul de teatru „Puşculiţa” - de Eugène Labiche, în interpretarea trupei Teatrului Vienez de Copii, sub egida proiectului “Zilele Culturale ale BNR”
  • La nivel național programul a cuprins:
   • Vizitarea sediilor agențiilor BNR (în cazul sucursalelor BNR s-au putut vizita și Centrele de procesare a banilor)
   • Participarea la prezentări pe teme din istoria monedei naţionale/ istoria banilor/ istoria BNR, cu accent pe prezentarea specificului local și a elementelor de siguranţă ale însemnelor monetare
   • Proiectarea filmelor educaţionale ale BNR „Istoria banilor”, „Elementele de siguranță ale bancnotelor”, „Viața bancnotelor” și „Turul virtual al palatului vechi BNR”
 • 26 martie - 11 aprilie: Săptămâna dedicată proiectului Să ştii mai multe, să fii mai bun
  • Sediul central al BNR, vizitarea Centrului de Procesare, Galeriei Guvernatorilor, Muzeului BNR și a Bibliotecii BNR: Liceul Lauder Reut, Liceul Gheorghe Lazăr, Colegiul Național Sfântul Sava, Școala gimnazială Titu Maiorescu, Școala Pia Brătianu
  • Vizitarea Monetăriei Statului: Școala Gimnazială 81, Liceul Lauder Reut
  • Vizitarea sediilor teritoriale ale BNR/ audierea în şcoli a prezentărilor realizate de reprezentanţii BNR pe teme din istoria monedei naţionale/ istoria banilor/ istoria BNR, cu accent pe prezentarea specificului local și a elementelor de siguranţă ale însemnelor monetare
 • 14 mai, Sibiu: Liceul Tehnologic Ioan Lupaş Sălişte
 • 2 iunie, Galați: Colegiul Național Vasile Alecsandri
 • 6 iunie, Constanța: Colegiul Național Mircea cel Bătrân

↑ sus

2013

Activităţile derulate pe parcursul anului 2013 au fost realizate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare ale județelor Alba, Arad, Braşov, Dolj, Iaşi, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Timiş.

 • 15 aprilie, Alba Iulia: Colegiul Naţional Horea, Cloşca şi Crişan şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba
 • 21-23 aprilie, Iaşi: Universitatea Alexandru Ioan Cuza şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 • 21-24 mai, Braşov: Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov
 • 28-29 mai, Tg. Mureş: Colegiul Naţional Papiu Ilarian şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş
 • 8 octombrie, Suceava: Colegiul Tehnic Petru Muşat, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Colegiul Economic Dimitrie Cantemir şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
 • 29 octombrie, Piteşti: Şcoala gimnazială Ion Pillat, Universitatea Constantin Brâncoveanu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş
 • 5 noiembrie, Drobeta Turnu Severin: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi
 • 6 noiembrie, Craiova: Colegiul Naţional Fraţii Buzeşti, Inspecoratul Şcolar Judeţean Dolj
 • 19 noiembrie, Timișoara: licee cu profil economic din Timişoara, Inspecoratul Şcolar Judeţean Timiş
 • 26 noiembrie, București: Semnarea protocolului de cooperare între BNR și Ministerul Educației Naționale; Lansare DVD educațional


 • 28 noiembrie, Cluj: Colegiul Economic Iulian Pop și Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj
 • 3 decembrie, Oradea: Colegiul Naţional Emanuil Gojdu și Inspectoratul Școlar Judeţean Bihor

↑ sus

2012

Activităţile derulate pe parcursul anului 2012 au fost realizate în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare ale județelor Brăila, Braşov, Bacău, Buzău, Bistriţa-Năsăud, Bihor, Gorj, Mureş, Maramureş şi Prahova.

 • 26 aprilie 2012, Ploieşti: Liceul Economic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova
 • 4 mai 2012, Buzău: Colegiul Naţional B.P. Haşdeu şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
 • 18 mai 2012, Târgu Jiu: Colegiul Comercial Virgil Madgearu
 • 7 iunie 2012, Braşov: Colegiul Naţional Economic Andrei Bârseanu
 • 4 octombrie 2012, Vaslui: Colegiul Economic Anghel Ruginǎ
 • 5 octombrie 2012, Bacău: Colegiul Economic Ioan Ghica
 • 22 octombrie 2012, Târgu Mureş: Colegiul Economic Transilvania
 • 23 octombrie 2012, Sfântu Gheorghe: Universitatea Babeş-Bolyai, extensia universitară Sfântu Gheorghe
 • 30 octombrie 2012, Bistriţa: Colegiul Naţional Andrei Mureșanu
 • 31 octombrie 2012, Baia-Mare: Colegiul Economic Nicolae Titulescu
 • 1 noiembrie 2012, Sighetu Marmaţiei: Colegiul Naţional Dragoş Vodă
 • 12 noiembrie 2012, Oradea: Colegiul Naţional Mihai Eminescu
 • 13 noiembrie 2012, Arad: Colegiul Economic Arad

↑ sus

2011

Acţiunile desfăşurate în anul 2011 în cadrul proiectului-pilot au constat în sesiuni interactive cu elevii şi cadrele didactice de specialitate şi conferinţe susţinute de oficiali ai BNR în următoarele instituţii preuniversitare:

 • 18 mai 2011: Colegiul Economic Transilvania şi Colegiul Naţional Papiu Ilarian Târgu Mureş - dna. Agnes Nagy, membru CA al BNR
 • 31 mai 2011: Şcoala Superioară Comercială N.Kretzulescu, Bucureşti - Eugen Ovidiu Chirovici, consilier BNR
 • 11 noiembrie 2011: Colegiul Economic Ion Ghica, Brăila - Valentin Lazea, economist-şef al BNR
 • 9 decembrie 2011: Colegiul Economic, Bacău - Agnes Nagy, membru al CA al BNR

↑ sus