România - stat membru al Uniunii Europene


      
 • Principalele teme europene în domeniul monetar şi financiar:
 •     
           
  • Uniunea Economică şi Monetară (UEM) - presupune următoarele:
   1. coordonarea elaborării politicilor economice între statele membre,
   2. coordonarea politicilor fiscale, în special prin stabilirea unor limite pentru datoria şi deficitul public,
   3. o politică monetară independentă coordonată de Banca Centrală Europeană,
   4. o monedă comună şi
   5. o piaţă unică.
  • Guvernanţa economică în temeiul Uniunii Economice şi Monetare:
   În cadrul UEM, nu există o singură instituţie responsabilă de politica economică. În schimb, responsabilitatea este împărţită între statele membre şi instituţiile UE.
   Principalele părţi implicate în UEM sunt:
   • Consiliul European - stabileşte principalele orientări ale politicii economice şi monetare
   • Consiliul UE ("Consiliul") - coordonează elaborarea politicii economice a UE şi decide dacă un stat membru poate sau nu să adopte moneda unică
   • "Eurogrupul" - coordonează politicile de interes comun pentru statele membre din zona euro
   • Statele membre - fixează bugetele naţionale între limitele stabilite pentru deficitul şi datoria publică şi stabilesc politici structurale proprii cu privire la pieţele muncii, pensiilor şi capitalurilor
   • Comisia Europeană - monitorizează performanţa şi conformitatea
   • Banca Centrală Europeană (BCE) - stabileşte politica monetară, având drept obiectiv principal stabilitatea preţurilor.
   • Parlamentul European – are rolul de co-legiuitor alături de Consiliu și supune guvernanța economică controlului democratic, în special prin noul mecanism al Dialogului Economic
  • Convergenţa: rapoartele de convergenţă ale  Comisiei Europene şi ale Băncii Centrale Europene verifică dacă statele membre îndeplinesc condiţiile necesare pentru a adopta moneda unică. Conform Tratatului CE, Comisia Europeană şi Banca Centrală Europeană trebuie să prezinte aceste rapoarte cel puţin o dată la doi ani sau la cererea unui stat membru care optează pentru aderarea la zona euro.
  • Integrarea pieţelor financiare ale Uniunii Europene
  • Pactul de stabilitate şi creştere (PSC) - reprezintă cadrul de reglementare pentru coordonarea politicilor fiscale naţionale în cadrul Uniunii Economice şi Monetare (UEM). Pactul cuprinde o componentă corectivă şi o componentă preventivă.
  • Tratatul de la Lisabona
  • Situaţia economică din UE şi din zona euro:
   • Previziuni macroeconomice: Exerciţiul bianual de prognoză al Comisiei Europene
           
 • Semestrul european

 • Pactul euro plus