Regulamente ale Uniunii EuropeneRegulamentele Uniunii Europene sunt acte juridice obligatorii în toate elementele lor şi direct aplicabile în statele membre (art. 288 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene). În consecinţă, nu trebuie adoptate măsuri legislative naţionale de transpunere. Statele membre trebuie să realizeze însă toate demersurile pentru a se asigura că regulamentele sunt aplicate efectiv în dreptul lor naţional. În acest sens, unitatea coordonatoare la nivel naţional a afacerilor europene (aflată în prezent în cadrul Ministerului Afacerilor Externe) a iniţiat în anul 2007 un proces de asumare, de către fiecare instituţie în parte, a responsabilităţii implementării regulamentelor din domeniul său de competenţă, aceasta implicând inclusiv adoptarea măsurilor legislative sau administrative necesare pentru aplicarea directă a acestora.

Prezentăm mai jos următoarele două categorii de regulamente ale UE asumate de BNR:

  1. Regulamente ale Uniunii Europene care privesc obiectivul fundamental şi principalele atribuţii ale BNR.
  2. Regulamente ale Uniunii Europene aplicabile instituţiilor aflate în aria de supraveghere a BNR, prin care se instituie sau se modifică măsuri restrictive/sancţionatorii.


Decizii ale Uniunii Europene