Reglementări privind titlurile de stat


Piaţa primară

  • Regulamentul BNR nr.7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de BNR
    Conform art. 50, prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017, dată de la care se abrogă Reg. BNR nr.11/2012 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de BNR, precum și Normele BNR nr.2/2012 în aplicarea Reg.11/2012, cu modificările și completările ulterioare.
  • Norma nr.1/2016 pentru aplicarea Reg. BNR nr.7/2016 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
  • Norma nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat

Piaţa secundară

  • Regulamentul nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, rectificat în 2005
  • Norma nr. 1/2006 în aplicarea Regulamentului nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României