Refacerea patrimoniului BNR


Banca Națională a României, a 16-a bancă centrală înființată în lume, deține un însemnat patrimoniu imobiliar, istoric, artistic și moral. Refacerea acestuia, demarată în urmă cu peste 20 de ani reprezintă un efort propriu al instituției, autofinanțat. De asemenea, acest proces este justificat atât moral, cât și financiar, fiind menit să redea societății un filon de tradiție și trecut național, istoria Băncii Centrale fiind direct legată de aceea a statului român modern.

Patrimoniul imobiliar al Băncii Naționale a României este compus în principal din cele trei clădiri aflate în Centrul Istoric financiar-bancar al Capitalei, care găzduiesc sediul central al BNR și sucursala regională București. Acestora li se adaugă alte clădiri istorice ce deservesc rețeaua teritorială a Băncii Naționale a României. În perioada 1940-1990 au avut loc lucrări de întreținere și de reparație a acestora, însă niciodată sub regimul comunist nu s-a încercat restaurarea lor. Din cauza stării avansate de degradare, s-a impus demararea unor ample lucrări de consolidare, restaurare și modernizare, în special în cazul Palatului Vechi, o clădire grandioasă, adevarată emblemă a Centrului Vechi al Bucureștiului. De-a lungul întregii sale existenţe, clădirea nu a fost reparată decât de trei ori.

Interesul BNR pentru refacerea patrimoniului și consecvența în acest proiect îndelungat este în concordanță cu demersurile altor bănci centrale europene cu tradiție (Banca Angliei, Banca Franței sau Banca Belgiei), care au înțeles necesitatea conservării acestei moșteniri, prin prisma funcției de reprezentare publică și a dorinței de deschidere, într-o eră definită de comunicare și de transparență. Printre elementele esențiale ale importantei moșteniri istorice a Băncii Naționale a României se numară Biblioteca, Arhiva și Muzeul, cel din urmă axat preponderent pe elemente de numismatică.

  • Patrimoniul imobiliar 
  • Patrimoniu istoric 
  • Patrimoniu artistic 
  • Patrimoniu moral 

Pentru mai multe detalii legate de patrimoniul Băncii Naționale a României și de amplul demers pentru refacerea acestuia, puteți consulta secțiunile Documentare și Galerie imagini.