Proiecte legislativeProiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

 
Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementări supuse dezbaterii publice Contacte
8 martie 2024 Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările ulterioare

Scurtă prezentare
Cristian.Culcea@bnro.ro
 
* Proiectul de regulament are ca obiectiv modificarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit în scopul alinierii dispozițiilor naționale cuprinse în la prevederile Ghidului ABE privind externalizarea - EBA/GL/2019/02 (Ghidul EBA/GL/2019/02), precum și introducerii unor prevederi în scopul reglementării funcției juridice în cadrul instituțiilor de credit.

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament al BNR privind regimul rezervelor minime obligatorii și proiectele actelor normative conexe (proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentul BNR a României nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la BNR și proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului BNR nr.1/2000 privind operațiunile de piață monetară efectuate de BNR și facilitățile permanente acordate de aceasta participanților eligibili)

Scurtă prezentare
* Proiectul Ordinului BNR privind aprobarea Normelor metodologice privind raportarea de către instituțiile de credit a informațiilor referitoare la creditele neperformante cesionate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. /2023 privind administratorii de credite și cumpărătorii de credite și pentru modificarea unor acte normative.

Scurtă prezentare

* Proiectul de Regulament  pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2019 privind instituţiile de plată şi furnizorii specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările ulterioare.

Scurtă prezentare
* Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și modificarea și completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite

* Proiecte legislative în curs de definitivare