Programul de formare profesională a tinerilor specialiști


Programul, inițiat în anul 2001, oferă tinerilor specialiști selecționați, absolvenți ai instituțiilor de învățământ superior cu rezultate academice deosebite și cu o pregătire solidă în domeniul economic sau juridic, posibilitatea valorificării cunoștințelor și competențelor dobândite, oportunitatea de formare profesională, precum şi dobândirea experienței necesare desfășurării activității în cadrul Băncii Naționale a României.

Oportunitățile de formare în cadrul Programului, precum și numărul de posturi vacante disponibile sunt publicate în cadrul secțiunii Carieră/Posturi vacante.

Procesul de selecție a candidaților

 1. Înscriere
  • termenul limită pentru primirea aplicațiilor: 3 noiembrie 2023 (inclusiv)
 2. Etapa de selecție a dosarelor
  • evaluare pe baza documentelor transmise cu ocazia înscrierii
  • comunicarea rezultatelor
 3. Transmiterea eseului de către candidații acceptați pentru a doua etapă
  • termen pentru transmiterea eseurilor: va fi stabilit ulterior etapei de selecție a dosarelor
 4. Un eseu redactat în limba română (6.000 – 8.000 de cuvinte), pe o temă aleasă de candidat dintre cele recomandate de Comitetul de administrare a programului.

  Tema abordată va reprezenta subiectul ce trebuie dezvoltat de către participantul admis după interviul final, într-o lucrare de cercetare pe parcursul perioadei de 12 luni a programului, ce va constitui baza evaluării acestuia la finalul programului de formare profesională.

 5. Selecția preliminară
  • evaluare pe baza eseurilor transmise
  • comunicarea rezultatelor
 6. Evaluarea compatibilității cu postul

  Se realizează prin testarea psihometrică a candidaților acceptați pentru etapă finală

 7. Interviurile finale

Durata programului este de 12 luni, iar activitatea fiecărui participant se desfășoară, de regulă, în cadrul a două structuri organizatorice ale Băncii Naționale a României.

Persoanele selectate pentru a participa în program vor fi angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, primesc responsabilități specifice și participă la desfășurarea activității direcției în care vor fi încadrate.


Structuri organizatorice ale BNR, participante în Program

 1. Direcţia politică monetară;
 2. Direcţia modelare şi prognoze macroeconomice;
 3. Direcţia stabilitate financiară;
 4. Direcţia reglementare şi autorizare;
 5. Direcţia operaţiuni de piață;
 6. Direcţia studii economice;
 7. Direcția rezoluţie bancară;
 8. Direcția supraveghere;
 9. Direcția statistică;
 10. Direcția juridică.

Informații privind activitatea structurilor organizatorice participante în Program pot fi regăsite în Regulamentul privind organizarea și funcţionarea BNR.  Detalii »»»

Înscrierea candidaților

Pentru participare, persoanele interesate trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile privind stabilirea eligibilității pentru Programul de formare profesională a tinerilor specialiști.

Detalii privind condițiile privind stabilirea eligibilității pentru Programul de formare profesională a tinerilor specialiști »»»

Transmiterea candidaturii
Se face prin trimiterea următoarelor documente pe adresa Cariere[at]bnro.ro :

Important!
Candidatul trebuie să precizeze în Formularul de aplicare sstructurile organizatorice în cadrul Programului unde dorește să își realizeze formarea; împreună cu această mențiune, este necesar să completeze și tematicile alease pentru eseul pe care îl va transmite, în cazul în care este admis în a doua etapă de selecție a Programului (accesează secțiune Tematici eseuri »»»).

Primirea documentelor
Primirea documentelor este comunicată candidatului printr-un e-mail automat, de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Primirea e-mail-ului automat nu implică înscrierea la procesul de selecție.

Detalii privind acțiunile necesare în cazul în care BNR nu confirmă primirea documentelor »»»

Acceptarea candidaturii și înscrierea la procesul de selecție
Înscrierea la un proces de selecție se realizează urmare analizării documentelor transmise atunci când sunt îndeplinite, cumulativ, condițiile privind stabilirea eligibilității pentru participare în Program și criteriile generale de acceptare a unei candidaturi.

Detalii privind criterii generale de acceptare a unei candidaturi »»»


Comunicarea acceptării/respingerii candidaturii
Direcția resurse umane comunică rezultatul analizei documentelor către candidat, prin e-mail, în maximum 2 zile lucrătoare de la finalul perioadei de depunere a candidaturilor.

Procesul de selecție

Se desfășoară pe baze competitive, iar accentul este pus pe nivelul cunoștințelor teoretice de specialitate necesare ocupării postului şi pe capacitatea de asimilare de noi informații; constituie avantaj experiența profesională relevantă în raport cu activitatea structurii organizatorice pentru care candidatul optează.

Detalii privind etapele procesului de selecție »»»

Principalele criterii de selecţie:
Evaluarea candidaților pe parcursul procesului de selecție are la bază următoarele criterii:

 • rezultatele obținute pe parcursul studiilor universitare;
 • cunoștințele specifice domeniului;
 • rigoarea științifică și aportul personal dovedite prin eseul transmis;
 • competențele comportamentale și nivelul de compatibilitate cu postul, prin raportare la Modelul de competențe al Băncii Naționale a României;
 • prestația în cadrul interviului final.

Alte informații referitoare la susținerea etapelor de selecție
În cazul în care un candidat nu este prezent/conectat la data şi ora comunicate prin e-mail pentru susținerea probei de selecție, acesta pierde dreptul de a mai susţine proba și, implicit, nu mai poate continua procesul de selecţie.

Comunicarea rezultatului procesului de selecţie
Rezultatul obţinut în urma participării la procesul de selecție se transmite candidatului prin e-mail.

Angajarea în cadrul Băncii Naționale a României

Candidații admiși la propunerea membrilor Comitetului de administrare a Programului, urmare susținerii interviului final, sunt angajați cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de 12 luni.

Programul dispune de 10 posturi de referent de specialitate care se ocupă, în limita numărului disponibil, cu candidații admiși pentru participare în Program la ultimul proces de selecție.

Derularea Programului de formare profesională a tinerilor specialiști

Desfășurarea activității
Tinerii specialiști își desfășoară activitatea, de regulă, în cadrul a două structuri organizatorice ale Băncii Naționale a României, stabilite de Comitetul de administrare a Programului.

Fișa de post a tânărului specialist include atribuții specifice activității structurii/structurilor organizatorice în cadrul căreia a fost selectat să își desfășoare activitatea, precum și activități care permit documentarea în vederea dezvoltării temei tratate în eseu.

Evaluarea la finalul Programului
În ultima lună a perioadei de desfășurare a Programului, activitatea tinerilor specialiști este evaluată de membrii Comitetului de administrare a Programului.

Detalii privind criteriile de evaluare a tinerilor specialiști la finalul Programului »»»

Definitivarea tinerilor specialiști
La propunerea Comitetului de administrare a Programului, tinerii specialiști care au depăşit cu succes evaluarea finală, au posibilitatea de a deveni angajaţi permanenţi ai Băncii Naţionale a României, în condiţii similare angajaţilor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.*********************************************

Pentru relaţii suplimentare cu privire la Programul de formare profesională a tinerilor specialiști ne puteți contacta telefonic la numărul 021.313.04.10 int. 2529 sau prin e-mail pe adresa Cariere[at]bnro.ro.

Detalii privind alte modalități de recrutare regăsiți în secțiunea Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României.
Informații privind posturile vacante disponibile pentru care se organizează procese de selecție prin alte modalități de recrutare regăsiți în secțiunea Carieră/Posturi vacante.