Procesul de supraveghere şi evaluare


Potrivit articolului 143 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2013/36/UE autorităţile competente publică informaţiile privind criteriile generale şi metodologiile pe care le utilizează în cadrul procesului de supraveghere şi de evaluare menţionat la articolul 97 din Directiva 2013/36/UE.

Procesul de verificare şi evaluare (SREP) şi procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP) sunt elemente de bază ale Pilonului al doilea al Basel III.

Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri este derulat de către instituţiile supravegheate. Fiind un proces deosebit de cuprinzător, ICAAP include descrierea modului de coordonare de către organele de conducere, de monitorizare, raportare şi control utilizate pentru identificarea şi măsurarea riscurilor, care trebuie să asigure un nivel adecvat al capitalului, corespunzător profilului de risc.

Procesul de verificare şi evaluare este derulat de autoritatea de supraveghere. SREP este de asemenea un proces cuprinzător, fiind utilizat de supraveghetor pentru a verifica şi evalua expunerea la risc precum şi gradul de adecvare şi conformitate a procesului intern de evaluare a adecvării capitalului derulat de instituţiile supravegheate. Mai mult, procesul presupune monitorizarea conformităţii cu standardele stabilite de Directiva 2013/36/UE şi identificarea de puncte slabe sau deficienţe precum şi măsurile prudenţiale care se impun în aceste situaţii.

Pentru transparenţa supravegherii prudenţiale, Autoritatea Bancară Europeană (EBA) a identificat patru nivele conceptuale ale SREP . Acestea sunt comune tuturor autorităţilor de supraveghere:

  • Domeniul de aplicare al procesului de supraveghere şi de evaluare
  • Evaluare individuală a riscurilor
  • Analiza şi evaluarea ICAAP
  • Evaluare globală a procesului de supraveghere şi de evaluare şi măsuri de supraveghere


Istoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/ECPentru informaţii centralizate referitoare la supravegherea prudenţială din alte state membre ale Uniunii Europene puteţi accesa tabelele de corespondenţă  de pe pagina web a EBA.