Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)


OCDE reprezintă unul dintre cele mai importante forumuri de discuții la nivel mondial, unde guvernele colaborează pentru a identifica soluții la problemele comune cu care se confruntă. Misiunea de bază a Organizației, care numără în prezent 38 de membri (majoritatea țări dezvoltate și câteva economii emergente), este de a promova politici care să îmbunătățească situația economică și socială la nivel global. Activitatea OCDE se bazează pe monitorizarea permanentă a evoluțiilor economice din statele membre, dar și a celor din afara zonei OCDE, prin colectarea de date referitoare la o gamă extinsă de domenii, în baza cărora se elaborează proiecții economice pe termen scurt și mediu și, de asemenea, recomandări către autoritățile naționale.

În prezent, România nu este membră OCDE, însă, în urma deciziei Consiliului OCDE din 25 ianuarie 2022, au fost demarate discuțiile de aderare. BNR și-a manifestat disponibilitatea de a susține aceste eforturi, prin implicarea în activitatea structurilor de lucru OCDE relevante pentru activitatea băncii centrale.

În acest sens, BNR a început să participe la reuniunile Comitetului pentru piețe financiare (în calitate de invitat, din octombrie 2015) și ale unui subgrup al acestuia, la reuniunile Grupului de lucru pentru Codurile de liberalizare (în calitate de invitat, din luna mai 2018), la reuniunile celor patru grupuri de lucru din cadrul Comitetului pentru statistică și politici statistice (din luna iunie 2017 în calitate de invitat, promovând ulterior la statutul de asociat în luna iunie 2019), precum și la alte evenimente punctuale.

Din anul 2018, BNR a devenit membră a Rețelei Internaționale pentru Educație Financiară.

De asemenea, BNR s-a implicat în demersurile aferente procesului de aderare, în limitele competențelor ce îi revin conform Statutului, în principal prin coordonarea completării a diverse chestionare de aderare și organizarea misiunilor de evaluare a experților OCDE privind alinierea României la cerințele OCDE pe diferite tematici.

Concomitent, BNR participă în calitate de invitat permanent la lucrările Comitetului național pentru aderarea României la OCDE condus de Prim-ministrul României, care asigură coordonarea politicii generale a procesului de aderare.