Organisme internaţionale


Banca Centrală Europeană (BCE) http://www.ecb.europa.eu/
Comisia Europeană http://ec.europa.eu/index_ro.htm
Comitetul European pentru Risc Sistemic http://www.esrb.europa.eu
Autoritatea Bancară Europeană (ABE) http://www.eba.europa.eu/languages/home_ro
Uniunea Europeană http://europa.eu/index_ro.htm
Banca Reglementelor Internaţionale (BRI) http://www.bis.org/
Fondul Monetar Internaţional (FMI) http://www.imf.org/
Banca Europeană de Investiții (BEI) http://www.eib.org/
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) http://www.ebrd.com/
Banca Mondială http://www.worldbank.org/
Banca pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre www.bstdb.org/
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) www.oecd.org/