Opţiuni naţionale şi Marje de apreciere


Directiva 2013/36/UE şi CRR 575/2013 cuprind un număr semnificativ de opţiuni pe care autorităţile de supraveghere le pot exercita în funţie de specificul naţional.

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autorităţile competente trebuie să publice informaţiile privind modul de exercitare a opţiunilor şi a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii Europene.

Tabele de informații autorizate de autoritățile competente

  • Partea 1 Opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 (LCR);
  • Partea 2 Opțiunile și marjele de apreciere tranzitorii prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013;
  • Partea 3 Elementele variabile ale remunerației (articolul 94 din Directiva 2013/36/UE)

Istoric

2022

2021

2020

2019

2018




Istoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/EC



Pentru informaţii centralizate referitoare la opţiunile naţionale din alte state membre ale Uniunii Europene puteţi accesa tabelele de corespondenţă  de pe pagina web a EBA.