Membru al Consiliului de Administraţie


Data naşterii: 1 ianuarie 1947
Locul naşterii: Brăila

Prof. univ. dr. Virgiliu-Jorj Stoenescu

Educaţie

1987
Doctorat în economie cu teza "Teorii actuale cu privire la relaţiile economice internaţionale"
1972
Bursă UNCTAD la Institutul de Comerţ Exterior din Paris şi la Institutul de Înalte Studii Politice din Paris
1964 - 1969
Academia de Studii Economice-Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Specialitatea Economia Comerţului Exterior
1961-1964
Liceul teoretic Iulia Haşdeu din Bucureşti

Activitate profesională

din 2004
Membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României
din 1996
Profesor universitar la Catedra de Comunicare şi Doctrine Economice, Academia de Studii Economice Bucureşti (cursuri de doctrine economice şi istoria gândirii economice, economia comerţului internaţional, relaţii economice internaţionale)
1993 - 1996
Conferenţiar universitar la Catedra de Istoria Gândirii Economice, Academia de Studii Economice Bucureşti
1990 - 1993
Lector universitar la Catedra de Istoria Gândirii Economice, Academia de Studii Economice ­Bucureşti
1973 - 1990
Asistent universitar la Catedra de Economie Politică, Academia de Studii Economice ­Bucureşti
1969 - 1973
Cercetător ştiinţific la Institutul de Economie Mondială
1969
Economist I.C.E. Agroexport

Alte activităţi ştiinţifice, culturale şi alte tipuri de activitate

 • Membru al Asociaţiei Române pentru Clubul de la Roma
 • Vicepreşedinte al Societăţii Române de Economie (SOREC)
 • Membru al Centrului de Studiere a Economiei şi Dezvoltării Ştiinţei Economice
 • Membru al Institutului pentru Studii Umanistice Libertatea (IHS­ Liberty)
 • Membru al Consiliului Editorial al revistei Oeconomica
 • Membru al Institutului Român pentru Libera Întreprindere (IRLI)
 • Membru al Comitetului Român al CEPS (Centre for European Policy Studies)
 • Membru în Comisia Consultativă a Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică de pe lângă Guvernul României (1992-1993)
 • Profesor invitat la Universitatea de vară, Aix en Provence, 1991
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1975)

Lista lucrărilor publicate

 1. În domeniul economic (selecţie)
  • Cantemir oeconomiae peritus, Editura Băncii Naţionale a României, 2007, apariţie trilingvă (română, engleză, franceză)
  • "La început a fost Carada", în volumul Banca Naţională a României 1880 - 1995, Editura Enciclopedică, 1995 (ediţie bilingvă: română, engleză)
  • Aspecte de doctrină monetară în gândirea economică românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Oeconomica nr.1/1997
  • Modele input-output ale comerţului internaţional în contextul integrării sectoriale, Oeconomica nr.3/1996
  • Splendorile şi mizeriile ştiinţei economice sau despre criza gândirii economice contemporane versus criza globală a omenirii, Oeconomica nr.1/1996
  • Virgil Madgearu – un neoclasic bine temperat, un reprezentant ’avant la letre’ al sintezei neoclasice, Oeconomica nr. 3-4/1995
  • Costin C. Kiriţescu, un neoclasic bine temperat - Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice, Vol.IX, Editura Academiei Române, 2007
  • 130 de ani de la crearea sistemului monetar românesc, Editura Enciclopedică, 1997, (coautor)
  • Restructurarea teoriei economice. Învăţământul în faţa unor noi provocări, Editura Economică, Bucureşti,1996, (coautor)
  • Câteva consideraţiuni cu privire la teoria schimbului inegal pe baza deteriorării raportului de schimb, în volumul Orientări actuale în gândirea economică contemporană, colecţia Idei economice contemporane nr.3/1981
  • Romania’s Monetary History (1867-1914) (coordonator), în Monetary time series of Southeastern Europe from 1870 to 1914, 2009, Ed. Bank of Greece printing works
  • Data Concerning Romania’s Monetary History (1867-1914). Introducing the Statistical and Historical Data Series (coordonator), în The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Europe in a Historical and Comparative Perspective, Publisher and editor: Oesterreichische National Bank, 2008
  • Foreign Exchange Regime in Romania between 1929 and 1939 (coordonator), în The Experience of Exchange Rate Regimes in Southeastern Europe in a Historical and Comparative Perspective, Publisher and editor: Oesterreichische National Bank, 2008
  • The Romanian Banking System under the Sign of the Interwar Crisis (coordonator), lucrare susţinută la cel de-al XV-lea Congres Mondial de Istorie Economică – Utrecht, august 2009
 2. Participări la programe de cercetare internaţionale
  • Ri1 – Ri5. Programul de cercetare al Reţelei de istorie monetară din Europa de Sud-Est (South Eastern European Monetary History Network) (coordonator pentru România)
 3. În domeniul beletristic (sub pseudonimul George Virgil Stoenescu)
  • EX , Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 2010
  • SOL , Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2009
  • BABEL, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2008
  • GEOMETRIA HAZARDULUI, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2007
  • DUBLUL, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006
  • CERCURI SUB LUNĂ, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2005
  • LUMINA UMBREI, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2004
  • CARCERE, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003
  • LUPTA CU ÎNGERUL, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002
  • TÂNĂRA CIRCE, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001
  • ÎN CRÂNGUL ALEXANDRA, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2001
  • FRATELE MEU, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000 (Premiul Băncii Naţionale a României şi Premiul “Mihai Eminescu” al Academiei Române)
  • ANATOMIA MELANCOLIEI, Editura Eminescu, Bucureşti, 1991
  • MÂINILE UITATE PE CER, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983
  • CASA A NOUA, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1979
  • CĂLĂREŢUL DE AER, Editura Eminescu, Bucureşti, 1976
  • CHIP SIMILAR, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974
  • CERCURI LA ELSINORE, Editura Eminescu, Bucureşti, 1972 (volum premiat de Asociaţia Scriitorilor din România)

Ordine, distincţii, premii

 • Medalia comemorativă "150 ani de la naşterea lui Mihai Eminescu" ( 30 decembrie 2000)
 • Ordinul Naţional "Crucea Sudului" în grad de Comandor, distincţie braziliană acordată străinilor, Bucureşti (28 octombrie 2002)
 • Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler (27 decembrie 2006)
 • Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Ofiţer (19 noiembrie 2008)
 • Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Comandor (21 ianuarie 2010)
 • Premiul Costin C. Kiriţescu (2008)
 • 16 iulie 2008: la solicitarea Congresului SUA, pe clădirea Capitoliului din Washington, se arborează drapelul SUA în onoarea profesorului doctor şi poetului G.V. Stoenescu, ca semn de recunoştinţă pentru cinstirea victimelor din 11.09.2001