Legea nr. 83 din 21 mai 1997

pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar


(Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.98 din 23 mai 1997)- rezumat -


Prezenta lege stabileşte procedeele de privatizare, dreptul FPS de rezervare a unui număr de acţiuni sau de păstrare a acţiunii nominative de control şi drepturile pe care aceasta le conferă statului. Legea reglementează de asemenea constituirea comisiilor de privatizare a societăţilor bancare şi stabileşte condiţiile pe care membrii acestora trebuie să le îndeplinească.

Plata acţiunilor achiziţionate de la FPS se poate face atât în lei, cât şi în valută. Băncile comerciale nu pot acorda credite pentru plata acestor acţiuni sau pentru achitarea acţiunilor subscrise în cazul majorării de capital social la societăţile bancare ce se privatizează.

Legea stabileşte destinaţia sumelor rezultate din vânzarea acţiunilor gestionate de FPS şi limitează dreptul de proprietate al unui acţionar la 20 la sută din capitalul social total al unei societăţi bancare, cu excepţia instituţiilor financiar-bancare cu reputaţie internaţională, care pot dobândi un procent mai mare. Dobândirea unui procent mai mare de 5 la sută din capitalul social este condiţionată de obţinerea prealabilă a acordului expres al BNR.

Legea nr. 83 din 21 mai 1997 - publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 23/05/1997, a fost modificată prin:

   Ordonanţa de urgenţă nr. 59 din 27/09/1997

   Ordonanţa de urgenţă nr. 88 din 23/12/1997

   Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 10/06/1999

   Ordonanţa de urgenţă nr. 212 din 29/12/1999

   Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 02/05/2000 

   Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 04/04/2002