Investiţiile străine directe în România - Raport anual 2022


Raportul anual privind Investițiile străine directe în România în anul 2022 prezintă rezultatele unei cercetări statistice derulate în colaborare cu Institutul Național de Statistică, privind evoluția fluxului net de ISD și a soldului total în comparație cu anul precedent, distribuția soldului ISD pe sectoare economice de activitate, precum și pe regiuni de dezvoltare, pe județe și pe țări de proveniență a investițiilor, veniturile realizate din ISD, cifra de afaceri și forța de muncă angajată la 31 decembrie 2022.

Unele date statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile ulterioare ale Băncii Naționale a României. Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în grafice sau tabele.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este în conformitate cu prevederile Manualului Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, editat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ediția a IV-a (BD4), precum și ale Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională, publicat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6).

Infografic