Elementele de siguranţă ale bancnotelor în circulaţie  Bancnota   1 leu
Nicolae Iorga
5 lei
George Enescu
10 lei
Nicolae Grigorescu
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
50 lei
Aurel Vlaicu
100 lei
Ion Luca Caragiale
200 lei
Lucian Blaga
500 lei
Mihai Eminescu
2008 2005
Comparație între emisiunile 2008 și 2005
Dimensiuni (mm) 120x62 127x67 133x72 133x72 136x77 140x77 147x82 150x82 153x82
Fereastra transparentă
Filigran
Fir de siguranţă
Element de suprapunere
Banda iridescentă
Microtext
Imprimare vizibilă în lumina ultravioletă
Imprimare aurie    
Imprimare în relief      
Imagine latentă      
Cerneala care îşi schimbă culoarea        
Microperforaţii        

Fereastra transparentă

Fereastra transparentă se află în stânga aversului bancnotei şi pentru fiecare cupiură în parte are forma conform tabelului de mai jos:

Bancnota Forma ferestrei transparente Elemente de siguranţă prezente în fereastră
1 leu
Nicolae Iorga
Acvila cruciată -
5 lei
George Enescu
Notă muzicală -
10 lei
Nicolae Grigorescu
emisiunea 2008
Paletă de pictură
 
Două pensule aurii
 
10 lei
Nicolae Grigorescu
emisiunea 2005
Paletă de pictură
 
Valoarea nominală ambutisată
 
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
Forma medaliei „Virtutea Militarăˮ Valoarea nominală ambutisată şi un element auriu reprezentând o goarnă militară
50 lei
Aurel Vlaicu
Cap de acvilă Valoarea nominală ambutisată
100 lei
Ion Luca Caragiale
Măşti de teatru Valoarea nominală ambutisată şi element auriu sub formă de panglică
200 lei
Lucian Blaga
Filă de carte Valoarea nominală ambutisată şi element auriu sub formă de carte deschisă
500 lei
Mihai Eminescu
Clepsidră Valoarea nominală ambutisată şi element auriu sub forma nisipului ce se scurge în clepsidră

Filigranul

Filigranul este constituit din două componente poziţionate în stânga aversului, pe zona neimprimată: portretul personalităţii de pe bancnotă şi emblema BNR.

Filigranul este vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Firul de siguranţă

Toate bancnotele româneşti aflate în circulaţie au, în zona centrală, un fir ce devine vizibil când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.

Elementul de suprapunere

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au anumite fragmente ale unui element de design de mici dimensiuni imprimate în acelaşi loc pe ambele feţe, astfel că atunci când sunt privite prin transparenţă şi luminate din partea opusă privitorului, elementul să fie văzut în întregime.

Acesta se află plasat, pe avers, sub denumirea băncii centrale de emisiune.

Bancnota Elementul de suprapunere
1 leu
Nicolae Iorga
Element floral stilizat
5 lei
George Enescu
Liră (instrument muzical)
10 lei
Nicolae Grigorescu
2005
Paletă de pictură
 
10 lei
Nicolae Grigorescu
2008
Paletă de pictură
 
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
Însemnul de armă al infanteriei
50 lei
Aurel Vlaicu
Roza vânturilor (busolă)
100 lei
Ion Luca Caragiale
O floare stilizată de violetă
200 lei
Lucian Blaga
Călimară cu capac
500 lei
Mihai Eminescu
Călimară şi pană de scris

Banda iridescentă

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au imprimată pe revers, în partea dreaptă, o bandă verticală de culoare transparent aurie care are înscrisă, pe verticală, de şapte ori, valoarea nominală.

Microtextul

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au, pe avers şi pe revers, zone imprimate cu caractere foarte mici, sub 1 mm înălţime, ce se pot vedea cu ajutorul unei lupe.

Imprimare vizibilă în lumină ultravioletă

Toate bancnotele româneşti în circulaţie au, pe revers, imprimat cu cerneală vizibilă numai în lumină ultravioletă, un patrulater ce conţine valoarea nominală: "1", "5", "10", "20", "50", "100", "200", "500".

Seria bancnotelor româneşti în circulaţie este formată din trei cifre şi o literă, iar numărul din şapte cifre. Numărul fiecărei bancnote este unic. Seria şi numărul tipărite cu cerneală neagră, pe verticală, în stânga, se văd de culoare verde, iar seria şi numărul imprimate cu cerneală roşie, cu caractere de înălţime crescătoare, pe orizontală în dreapta, se văd de culoare portocalie în lumină ultravioletă.

Imprimarea aurie

Bancnotele de 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei au un element de design de pe aversul bancnotei imprimat cu cerneală de culoare aurie.

Bancnota Elementul imprimat cu cerneală aurie
10 lei
Nicolae Grigorescu
2005
Paletă de pictură, în dreapta aversului
 
10 lei
Nicolae Grigorescu
2008
Două pensule în fereastra transparentă; paletă de pictură, în dreapta aversului
 
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
O goarnă militară pe fereastra transparentă
50 lei
Aurel Vlaicu
Cap de acvilă de munte, în dreapta aversului
100 lei
Ion Luca Caragiale
Panglică în fereastra transparentă
200 lei
Lucian Blaga
Carte deschisă în fereastra transparentă
500 lei
Mihai Eminescu
Clepsidră, în zona centrală a aversului; nisipul ce se scurge în clepsidră, în fereastra transparentă

Imprimarea în relief

Bancnotele de 10 lei emisiunea 2005, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei au imprimate în relief principalele elemente de design, pe ambele feţe.

Imaginea latentă

Imaginea latentă nu este percepută la examinarea directă, dar devine vizibilă când bancnota este privită razant.

Pe bancnotele de 10 lei emisiunea 2005, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei, imaginea latentă este constituită din iniţialele "BNR".

Bancnota Locul unde imaginea latentă se află pe bancnotă
10 lei
Nicolae Grigorescu
2005
Umărul stâng al portretului, pe avers
 
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
La baza imaginii Mausoleului, pe revers
50 lei
Aurel Vlaicu
Umărul stâng al portretului, pe avers
100 lei
Ion Luca Caragiale
Uşile clădirii, pe revers
200 lei
Lucian Blaga
Peretele clădirii, pe revers
500 lei
Mihai Eminescu
Ferestrele clădirii, pe revers

Cerneala care îşi schimbă culoarea

Bancnotele de 20 lei,  50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei au, pe avers, în partea stângă jos, elemente imprimate cu cerneală care îşi schimbă culoarea din auriu în verde, în funcţie de unghiul din care este privită.

Bancnota Elementele imprimate cu cerneală care îşi schimbă culoarea
20 lei
Ecaterina Teodoroiu
LEI DOUAZECI
50 lei
Aurel Vlaicu
LEI CINCIZECI
100 lei
Ion Luca Caragiale
LEI UNA SUTĂ
200 lei
Lucian Blaga
LEI DOUĂ SUTE
500 lei
Mihai Eminescu
LEI CINCI SUTE

Microperforaţiile

Bancnotele de 50 lei, 100 lei, 200 lei şi 500 lei au, în zona elementului floral pe avers, înscrisă valoarea nominală prin perforaţii foarte fine. Acestea devin vizibile numai când bancnota este luminată din partea opusă privitorului.