Discursul domnului Marin Dinu, membru al CA al BNR

cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 16.11.2017


 

Stimate Domnule Președinte al Senatului.
Stimate Domnule Rector,
Domnule Academician,
Domnule Prim-viceguvernator,
Onorați membri al corpului academic
Dragi colegi,
Iubiți prieteni,

Doresc să împart satisfacția momentului spunându-vă de la început că mă onorează sentimentele arătate aici în aceeași măsură cu care vă onorează pe fiecare. Ceea ce simt pentru dumneavoastră, actorii acestui moment deosebit din viața mea, am evocat în textul publicat al discursului de recepție. Adaug acum doar nuanțe inspirate de vibrația ceremoniei!

Trăiesc un moment special nu atât pentru că ați vorbit despre ce sunt și gândesc eu, ci pentru că ați făcut cea mai firească, dar și așteptată, probă de normalitate a mediului academic: să avem tăria pentru a regăsi argumentele în favoarea substanței unei comunități umane, înțelegerea rațională pentru un climat favorabil progresului. Trăiesc, totodată, bucuria de a fi descoperit aici potențialul care a dat mereu autoritate spiritului academic, iubirea de adevăr.

Felicit colegii din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești pentru că au determinarea, fie și în vremuri nu tocmai prietenoase cu știința de carte, de a păstra vie, alături de respectul tradiției universitare, voința de a menține mereu în consonanță misiunea academică și așteptările cetății. Sunt impresionat de modul cum conducerea Universității lucrează în echipă, cum se completează energiile Președintelui Senatului și ale Rectorului, depășind disfuncționalitățile unui model de guvernanță academică importat prin lege. Pot să profit de scurta mea carieră de proaspăt membru al comunității academice a UPG și, în acest cadru festiv, să dau din casă, cum se spune: aveți Domnule Președinte Nicolae Paraschiv și Domnule Rector Mihai Pascu Coloja o cotă excepțională de încredere în rândul membrilor conducerii și al cadrelor didactice; vă felicit pentru că pur și simplu meritați că știți să vă faceți prețuiți.

Echipei Facultății de Științe Economice și reprezentantei ei în conducerea Universității, doamna prorector Daniela Buzoianu, doamnei decan Aurora Pătrașcu le sunt îndatorat pentru propunerea acordării titlului academic și pentru efortul de a fi realizat sinteza evaluării Comisiei de Laudatio; le promit că voi încerca să nu stric ce au considerat că mă reprezintă, măcar până vom intra în zona euro. Deschiderea Facultății spre parteneriate asigură resursa de energie pentru focalizarea treburilor spre performanță. Apreciez în context relația de colaborare cu Filiala Prahova a AGER și vă felicit și pentru faptul pentru că ați știut să v-o faceți parteneră pe doamna Maria Constantin, un exemplu de dăruire pentru interesele profesiei de economist.

Sunt profund marcat de surpriza mesajului domnului acad. Constantin Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române. Îi transmit gratitudinea mea, deopotrivă cu prețuirea pe care i-o port pentru determinarea pe care o are de a păstra cu înțelepciune reputația unei instituții venerabile în vremuri care adesea lichefiază reperul uman.

Îi sunt recunoscător domnului prim-viceguvernator Florin Georgescu pentru că are disponibilitatea de a fi reînviat critica pe bază de argumente pentru a opri desensibilizarea cercetării economice față de aspectele structurale și de a fi impus în gândirea economică a momentului tema complicată a inegalităților. Prețuiesc relația noastră profesională și îi mulțumesc că prin intervențiile publice sau mai puțin publice ține calea dreaptă a adevărului, cât de dureroasă ar fi aceasta.

Sunt la fel de recunoscător domnului academician Gheorghe Zaman, profilul seducător al echilibrului gândirii și al excedentului sufletesc, pentru care cercetarea științifică este modul de viață firesc într-un institut a cărui titulatură sugerează reperul ultim al fiecărei soluții practice. Mă obligă la auto-exigență, domnule președinte, colaborarea noastră în AGER!

Mă simt confortabil să pot spune că am pariat cu mulți ani în urmă pe tinerețea domnului profesor Nicolae Istudor și nu am greșit pentru că a dat, ca rector, vigoare reinventării ASE la începutul celui de-al doilea secol de existență; vă asigur, domnule rector, că pentru o Academie de Studii Economice consolidată, sunt un partizan necondiționat, chiar în felul în care spunea Eugeniu Carada: „ oricând, oricum, cu oricine, contra oricui”!

În Comisia de Laudatio am regăsit propria mea tinerețe în prezența vesticului Ioan Talpoș, un pulsar de sentimente curate, angajament moral și anduranță managerială cum numai determinarea sa profesională poate genera. Te îmbrățișez scumpe prieten!

Mulțumesc prietenilor care au avut inițiativa de a veni de la București – de care aflasem pe surse - pentru a vă asocia acestui moment deosebit în viața mea profesională. Vă îmbrățișez pe toți cei prezenți cu prețuirea pe care vi-o port și recunoștința pentru că îmi sunteți suportul uman fără de care amintirile ar fi lipsite de sens.

Îngăduiți-mi să recunosc, totodată, că sala mi-a transmis o vibrație de suflet prin prezența membrilor familiei mele , în primul rând soția mea Carmen, fiica mea Teodora și soțul ei Vlad, Cristina partenera fiului meu Mircea, protectorii capriciilor mele de a locui împreună într-o bibliotecă.

 Discurs integral susţinut cu ocazia decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Marin Dinu, membru al C.A. al BNR 16 noiembrie 2017