Discurs în deschiderea conferinţei Investment and Investment Finance in Romania

Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR


Domnule Vicepreședinte McDowell,

Domnule Secretar de stat György Attila,

Distinși oaspeți,

Doamnelor și domnilor,

Este o plăcere pentru mine și întregul Consiliu de administrație să vă urăm bun-venit la Banca Națională a României, la conferința cu tema „Investițiile și finanțarea investițiilor în România”. Această conferință a fost organizată de Banca Europeană de Investiții în parteneriat cu Banca Națională a României. De fapt, acest parteneriat are o vechime îndelungată, reprezentând un pilon al progresului și al investițiilor în România.

Permiteți-mi să adresez un mesaj cordial de bun-venit și să le aduc cele mai călduroase mulțumiri dlui Andrew McDowell, vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții, și dnei Debora Revoltella, economist-șef al Băncii Europene de Investiții, pentru sprijinul constant și pentru angajamentul lor profund de a realiza investiții în România și, în plus, pentru că ne sunt parteneri de încredere și prieteni.

Mă bucură faptul că am hotărât organizarea în comun a acestei conferințe aici, în România, la banca centrală, întrucât anul acesta sărbătorim două evenimente cu rezonanță istorică. Unul este cea de-a 140-a aniversare a Băncii Naționale a României, iar celălalt este împlinirea a 20 ani (de la data de 15 februarie 2000) de când Uniunea Europeană a început oficial negocierile de aderare cu România. Acel moment rămâne viu în memoria mea, întrucât s-a întâmplat în timpul mandatului meu de prim-ministru al României.

În calitate de veteran, ca deținător al mandatului de guvernator din anul 1990, știu cu exactitate în ce măsură România a beneficiat de sprijin semnificativ din partea Băncii Europene de Investiții. Proiectele finanțate de BEI s-au dovedit a fi un catalizator al dezvoltării, cu efect de multiplicare la nivelul tuturor sectoarelor economice.

Cu toate acestea, România continuă să aibă nevoie (i) de strategii de creștere solidă, bazate pe investiții, (ii) de îndeplinirea obiectivelor prioritare în domeniul dezvoltării infrastructurii, al asistenței medicale și al întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), precum și (iii) de consolidarea coeziunii cu celelalte state membre ale UE.

Viitorul va aduce cu siguranță provocări, dar și oportunități. Conform celui mai recent Raport privind investițiile publicat de Banca Europeană de Investiții, o oportunitate o reprezintă contextul actual caracterizat de rate scăzute ale dobânzii, care ar putea oferi sprijin pentru accelerarea ritmului creditării și al investițiilor. Există suficient spațiu de creștere a investițiilor publice în domenii precum: infrastructura inteligentă, tehnologia digitală și educația. Tematici relativ noi, cum sunt economia digitală și FinTech, precum și riscurile privind schimbările climatice și finanțarea ecologică câștigă teren și relevanță pe lista de priorități a tuturor, având potențialul de a transfera alocarea de capital și de a contribui la investițiile noi.

Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să subliniez importanța fondurilor europene structurale și de coeziune pentru România și să evidențiez necesitatea continuării investițiilor străine directe. De la aderarea la Uniunea Europeană și până în 2018, România a accesat fonduri europene în valoare de peste 21 de miliarde de euro, care au contribuit la dezvoltarea sa și au redus decalajul de convergență cu economiile dezvoltate ale UE.

Cercetările recente efectuate de BNR cu privire la impactul fondurilor europene asupra economiei românești arată că o creștere a fondurilor structurale și de coeziune de 1 punct procentual din PIB are un efect pe termen scurt de până la 0,7 puncte procentuale asupra creșterii economice și un efect pe termen mediu de până la 3 puncte procentuale 1.

Prin urmare, ar trebui depuse eforturi semnificative pentru a garanta că România își va îmbunătăți eficiența absorbției de fonduri europene. Pentru atingerea acestui scop, România are nevoie de politici solide, orientate către menținerea echilibrului macroeconomic și a stabilității financiare.

Investițiile străine directe sunt, de asemenea, esențiale pentru creșterea economică. În acest caz se înregistrează evoluții mixte. În a doua jumătate a anului 2018 și în 2019, persistența presiunilor asupra creșterii economice globale și revizuirile ulterioare în sens descendent ale ritmului anticipat de creștere economică au avut un impact asupra investițiilor și asupra realocării de capital. Tensiunile comerciale permanente, terorismul și incertitudinile geopolitice determină încetinirea ritmului de creștere a economiilor din întreaga lume. În același timp, noile tehnologii perturbă lanțurile globale de valoare adăugată și modelul clasic de ocupare a forței de muncă, în timp ce în sectorul financiar au apărut noi riscuri legate de schimbările climatice. Pe de altă parte, investițiile în companii care au politici ferme de mediu, sociale și de guvernanță (ESG), în obligațiuni ecologice și în noi tehnologii care sprijină economia digitală vor contribui la îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris și la o dezvoltare durabilă.

Comisia Europeană și Fondul European de Investiții (care face parte din Grupul Băncii Europene de Investiții) au lansat Fondul „BlueInvest”, disponibil pentru activitățile economice „albastre”. Fondurile sunt destinate societăților care dezvoltă soluții pentru energia din surse regenerabile și biotehnologia „albastră”, printre altele.

Voi încheia scurtul meu discurs introductiv într-o notă specială și mai personală.

Stimate domnule McDowell, în vara aceasta se va încheia mandatul dumneavoastră de vicepreședinte al Băncii Europene de Investiții. În numele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României, permiteți-mi să exprim recunoștința noastră și cea mai înaltă considerație pentru activitatea dumneavoastră pe durata mandatului. Vă rog să acceptați sincera noastră prețuire pentru angajamentul, dedicarea și viziunea dumneavoastră, care au avut efecte remarcabile asupra investițiilor din economia românească. Vă dorim să obțineți cele mai bune rezultate posibile în toate demersurile dumneavoastră viitoare.

Îl invit acum să ia cuvântul pe domnul György Attila, secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Vă mulțumesc.


Conferință organizată de Banca Națională a României în colaborare cu European Investment Bank, 13 februarie 2020

1 Raportul anual BNR 2018, pag. 21-26