Discurs în deschiderea Conferinţei Naţionale în domeniul securităţii cibernetice

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, 8 decembrie 2017


Doamnelor şi domnilor,

Distinsă audienţă,

Am plăcerea de a vă ura bun venit la Banca Naţională a României, la prima conferință pe tema securității în universul cibernetic pe care o găzduim și o organizăm împreună cu Asociaţia de Audit şi Control a Sistemelor Informatice din România.

Mă bucur să remarc interesul deosebit pe care specialiștii în domeniul securității cibernetice îl manifestă pentru această temă extrem de acută și actuală.

Salut participarea la această conferință a domnului Robert Clyde - vicepreședinte ISACA Internațional.

Conferința de astăzi este deosebit de importantă întrucât aduce în discuție provocările și amenințările Erei Informatice, caracterizată de o evoluție digitală fără precedent, schimbări masive bazate pe tehnologie, inovație și evoluție semnificativă în modul în care oamenii folosesc tehnologia.

Pe măsură ce spaţiul cibernetic se extinde, se integrează în toate sferele vieţii noastre și ameninţările cibernetice se diversifică vertiginos, devin tot mai sofisticate și se adaptează continuu într-un spațiu fără granițe.

Serviciile legate de sectorul de informare şi comunicare arată că piaţa financiară, sistemele de transport, de sănătate, sistemele de sprijin pentru apă şi hrană, diverse industrii şi energia sunt interconectate şi interdependente, ceea ce le crește însă gradul de expunere la atacurile cibernetice.

Îmbunătăţirea climatului de securitate cibernetică a devenit o prioritate strategică atât a autorităţilor naţionale cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniu, a instituțiilor publice, cât și a mediului academic și de afaceri.

Prevenirea atacurilor cibernetice şi securizarea adecvată în faţa acestora nu mai sunt o opţiune, ci o necesitate.

Specialiștii în domeniu, inclusiv din mediul academic, atrag atenția că trebuie să accelerăm adaptarea la noile realități și că există riscul ca reziliența României să fie diminuată semnificativ, alături de capacitatea instituțiilor publice și private de a acționa inteligent și de a proiecta interesele naționale la nivel internațional.

Infrastructurile cibernetice trebuie protejate astăzi mai mult ca oricând în condițiile în care riscul operării în spaţiul cibernetic este din ce în ce mai mare, peste 90% din activităţile economice şi de afaceri ale organizaţiilor fiind dependente de dispozitivele informatice. Fiabilitatea și securitatea lor sunt esențiale pentru viața economică și socială și, în special, pentru funcționarea pieței interne.

Există preocupare în rândul multor bănci centrale de a-și dezvolta sisteme de protecție adecvate. De aceea salut și prezența distinsului reprezentant al Băncii Naționale a Belgiei, domnul Philip de Picker. Cu Banca Belgiei, Banca Națională a României a colaborat încă de la începutul tranziției și doresc pe această cale să mulțumim Băncii Naționale a Belgiei pentru sprijinul acordat în perioada de început și ulterior.

Această preocupare a băncilor centrale pentru a-și dezvolta sisteme de protecție are rădăcini foarte clare, toate băncile centrale sunt într-un grad tot mai ridicat informatizate.

BNR depune eforturi împreună cu autoritățile statului pentru a face față atacurilor cibernetice potențiale. Pentru gestionarea adecvată a riscurilor avem nevoie de planuri adecvate de prevenire a atacurilor cibernetice și de răspuns rapid în cazul producerii unor evenimente nedorite. Trebuie sa fim conștienți că, în contextul ultimelor valuri de atacuri cibernetice, nu este exclusă apariția unei crize pe plan global, greu de preconizat, cu impact și în țara noastră.

Protejarea infrastructurilor cibernetice necesită în primul rând oameni, cu înaltă pregătire profesională. Avem foarte multă tehnologie la nivel mondial, dar începem să avem probleme din ce în ce mai mari cu deficitul de specialiști în securitatea acesteia.

În acest context un rol important revine și organizațiilor profesionale în dezvoltarea continuă a competențelor necesare în managementul riscului și auditul IT, un domeniu deosebit de dinamic și complex.

De asemenea, o direcție importantă de acțiune trebuie asumată spre creşterea gradului de promovare și conștientizare la nivelul fiecăruia dintre noi, cu privire la importanța securității cibernetice. Cei mai mulți dintre noi nu suntem specialiști în domeniu, dar prin conștientizarea riscurilor putem avea o contribuție substanțială în prevenirea și limitarea efectelor atacurilor cibernetice.

Agenda conferinței și calitatea deosebită a vorbitorilor și a participanților, îmi dau convingerea că dezbaterile de astăzi vor conduce nu doar la clarificări conceptuale, ci şi la conturarea unor puncte de vedere relevante cu privire la modalitățile concrete de acțiune pentru a putea răspunde provocărilor și amenințărilor din universul cibernetic.

Doresc să felicit organizatorii, Asociaţia de Audit şi Control a Sistemelor Informatice din România, cât şi colegii de la Direcţia Audit intern a Băncii Naţionale a României, pentru iniţiativă şi pentru eforturile depuse pentru organizarea conferinței de astăzi. Sper ca această conferință să ne arate că ISACA poate să devină catalizatorul unei mișcări ample de repoziționare a strategiilor și politicilor de securitate cibernetică în România.

Vă mulțumesc pentru atenție și urez succes lucrărilor conferinței!